Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i właściwości nowych luminescencyjnych związków metalo-organicznych typu MOF na bazie jonów lantanowców i chromu

2015/17/D/ST5/01339

Słowa kluczowe:

MOF szkielet metalo-organiczny IR Raman luminescencja

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Maciej Ptak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 401 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-02

Zakończenie projektu: 2019-06-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Demineralizator.
 2. Oświetlacz ksenonowy 150 W. Za kwotę 25 000 PLN
 3. Pompa turbomolekularna. Za kwotę 45 000 PLN
 4. Przystawka do pomiarów temperaturowych transmisyjnych oraz odbiciowych na mikroskopie IR z wyposażeniem. Za kwotę 85 000 PLN
 5. Pompa membranowa do dyfraktometru rentgenowskiego Oxford Cryosystems.
 6. Pompa molekularna. Za kwotę 10 000 PLN
 7. Dygestorium. Za kwotę 17 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Phase transitions and chromium(III) luminescence in perovskite-type [C2H5NH3][Na0.5CrxAl0.5−x(HCOO)3] (x = 0, 0.025, 0.5), correlated with structural, dielectric and phonon properties IF: 4,449
  Autorzy:
  Maciej Ptak, Mirosław Mączka, Anna Gągor, Adam Sieradzki, Bartosz Bondzior, Przemysław Dereń, Sebstian Pawlus
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2016, tom: 18, strony: 29629-29640), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6CP05151K - link do publikacji
 2. Pressure-enhanced ferroelectric polarisation in polar perovskitelike [C2H5NH3]Na0.5Cr0.5(HCOO)3 metal-organic framework IF: 6,641
  Autorzy:
  Maciej Ptak, Ines E. Collings, Katrine L. Svane, A. Sieradzki, W. Paraguassu, Mirosław Mączka
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2019, tom: 7, strony: 8660-8668), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C9TC01924C - link do publikacji
 3. Stability and flexibility of heterometallic formate perovskites with the dimethylammonium cation: pressure-induced phase transitions IF: 3,906
  Autorzy:
  Maciej Ptak, Katrine L. Svane, Aron Walsh, Waldeci Paraguassu
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2019, tom: 21, strony: 4200-4208), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8CP07131D - link do publikacji
 4. Structural, optical and phonon properties of formate-based MOF phosphors with ethylammonium cations IF: 4,123
  Autorzy:
  Maciej Ptak, Katarzyna Pasińska, Paweł Głuchowski, Anna Łukowiak, Aneta Ciupa
  Czasopismo:
  Physical Chemitry Chemical Physics (rok: 2017, tom: 19, strony: 22733-22742), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp04005a - link do publikacji
 5. The structural, phonon and optical properties of [CH3NH3]M0.5CrxAl0.5−x(HCOO)3 (M = Na, K; x = 0, 0.025, 0.5) metal–organic framework perovskites for luminescence thermometry IF: 3,906
  Autorzy:
  Maciej Ptak, Błażej Dziuk, Dagmara Stefańska, Krzysztof Hermanowicz
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2019, tom: 21, strony: 7956-7972), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C9CP01043B - link do publikacji
 6. Effect of Alkali and Trivalent Metal Ions on the High- Pressure Phase Transition of [C2H5NH3]MI0.5MIII0.5(HCOO)3 (MI=Na, K and MIII=Cr, Al) Heterometallic Perovskites IF: 4,309
  Autorzy:
  Maciej Ptak, Katrine L. Svane, Ines E. Collings, Waldeci Paraguassu
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2020, ), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.0c00372 - link do publikacji
 7. The effect of K+ cations on the phase transitions, and structural, dielectric and luminescence properties of [cat][K0.5Cr0.5(HCOO)3], where cat is protonated dimethylamine or ethylamine IF: 4,123
  Autorzy:
  Maciej Ptak, Anna Gągor, Adam Sieradzki, Bartosz Bondzior, Przemysław Dereń, Aneta Ciupa, Monika Trzebiatowska, Mirosław Mączka
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2017, tom: 19, strony: 12156-12166), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp01336a - link do publikacji
 8. Heterometallic perovskite-type metal–organic framework with an ammonium cation: structure, phonons, and optical response of [NH4]Na0.5CrxAl0.5x(HCOO)3 (x = 0, 0.025 and 0.5) IF: 3,906
  Autorzy:
  Maciej Ptak, Dagmara Stefańska, Anna Gągor, Katrine L. Svane, Aron Walsh, Waldeci Paraguassu
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2018, tom: 20, strony: 22284-22295), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C8CP03788D - link do publikacji
 9. Vibrational studies of non-centrosymmetric [N2H5][M(HCOO)4] (M = Dy, Er and Y) supported by DFT calculations and analysis of IR reflectance spectra using three different methods IF: 1,682
  Autorzy:
  Maciej Ptak, Edyta Kucharska
  Czasopismo:
  Vibrational Spectroscopy (rok: 2016, tom: 87, strony: 40-52), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.vibspec.2016.09.006 - link do publikacji
 10. Novel bimetallic MOF phosphors with an imidazolium cation: structure, phonons, highpressure phase transitions and optical response IF: 4,099
  Autorzy:
  Maciej Ptak, Bartosz Zarychta, Dagmara Stefańska, Aneta Ciupa, Waldeci Paraguassu
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2019, tom: 48, strony: 242-252), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8dt04246b - link do publikacji