Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wydobywanie i przetwórstwo krzemienia czekoladowego w paleolicie i mezolicie w północno-zachodniej strefie jego złóż w oparciu o wyniki nieinwazyjnych i sondażowych badań archeologicznych i geofizycznych.

2015/17/N/HS3/01279

Słowa kluczowe:

osadnictwo epoka kamienia krzemień czekoladowy badania terenowe nieinwazyjne metody prospekcji

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Kerneder-Gubała 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 148 353 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-03

Zakończenie projektu: 2020-03-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Laptop z oprogramowaniem specjalistycznym i podstawowym wyposażeniem. Za kwotę 4 000 PLN
 2. Ashten Mobile Mapper - narzędzie GIS. Za kwotę 4 000 PLN
 3. Zestaw świdrów geologicznych. Za kwotę 7 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. GIS W BADANIACH POWIERZCHNIOWYCH STANOWISK GÓRNICZYCH NA PRZYKŁADZIE KOPALNI KRZEMIENIA CZEKOLADOWEGO W OROŃSKU (GM. OROŃSKO, POW. SZYDŁOWIECKI, WOJ. MAZOWIECKIE)
  Autorzy:
  KATARZYNA KERNEDER-GUBAŁA, NAZARIJ BUŁAWKA, SYLWIA BUŁAWKA, MICHAŁ SZUBSKI
  Czasopismo:
  ARCHEOLOGIA POLSKI (rok: 2017, tom: LXII, strony: 13697), Wydawca: INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. In search of the chocolate flint mine in Orońsko (PL1, Southern Poland): New data for analysis of exploitation and use of flint in north-western part of its outcrops
  Autorzy:
  Katarzyna Kerneder-Gubała
  Czasopismo:
  Anthropologica et Præhistorica (rok: 2019, tom: 128/2017 (2019), strony: 199-208), Wydawca: Societe Royale Belge d'Anthropologie et de Prehistoire
  Status:
  Opublikowana
 3. The oldest osseous mining tools in Europe? New discoveries from the chocolate flint mine in Orońsko, site 2 (southern Poland) IF: 1,952
  Autorzy:
  Grzegorz Osipowicz, Katarzyna Kerneder-Gubała, Mariusz Bosiak, Daniel Makowieckia, Justyna Orłowska
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2019, tom: 512, strony: 82-98), Wydawca: International Union for Quaternary Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2019.02.005 - link do publikacji
 1. Final Palaeolithic methods of raw material exploitation on the example of chocolate flint mine in Orońsko, S Poland. Reconstruction, discussion
  Autorzy:
  Katarzyna Kerneder-Gubała
  Konferencja:
  Crossing the Borders. Interregional and Cross-Cultural Interactions in the Context of Lithic Studies" (15th SKAM Lithic Workshop) 17–19 October 2018, Minsk (rok: 2018, ), Wydawca: Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM, Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus
  Data:
  konferencja 17-19.10.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Kopalnia krzemienia czekoladowego w Orońsku (woj. mazowieckie) w świetle badań geologicznych
  Autorzy:
  Katarzyna Kerneder-Gubała, Katarzyna Skiba, Maciej Włodek
  Konferencja:
  XXV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski PLEJSTOCEN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  Data:
  konferencja 3-7.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Palaeolithic mining and processing complex in Orońsko (Masovian Voivodship, Poland) in the light of GIS analyses
  Autorzy:
  Sylwia Buławka, Katarzyna Kerneder-Gubała, Nazarij Buławka
  Konferencja:
  Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) (rok: 2018, ), Wydawca: University of Tübingen, Germany
  Data:
  konferencja 19-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. The recent contributions of Mobile GIS in the study of flint mining. On the example of Orońsko Flint Mines Project (Poland)
  Autorzy:
  Katarzyna Kerneder-Gubała, Sylwia Buławka, Nazarij Buławka
  Konferencja:
  Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) (rok: 2018, ), Wydawca: University of Tübingen, Germany
  Data:
  konferencja 19-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 5. In search of the chocolate flint mine in Orońsko (PL1, Southern Poland). New data for analysis of exploitation and use of flint in North-Western part of its outcrops, [w:] Abstract book. 7th International conference of the UISPP Commission on Flint Mining in Pre-and Protohistoric Times, Mons and Spiennes, red. P. Paquet, H. Collet, Reports Archeologie 5
  Autorzy:
  Kerneder-Gubała K.
  Konferencja:
  7th International conference of the UISPP Commission on Flint Mining in Pre-and Protohistoric Times, Mons and Spiennes: MINING AND QUARRYING. GEOLOGICAL CHARACTERISATION, KNAPPING PROCESSES AND DISTRIBUTION NETWORKS DURING PRE- AND PROTOHISTORIC TIMES (rok: 2016, ), Wydawca: Service public de Wallonie, Département du patrimoine
  Data:
  konferencja 28.09-1.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Palaeo-GIS of chocolate flint mining area in Orońsko, Southern Poland.
  Autorzy:
  Katarzyna Kerneder-Gubała, Nazar Buławka, Sylwia Buławka
  Konferencja:
  CAA Check Object Integrity (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Data:
  konferencja 24-27.04.2019
  Status:
  Opublikowana
 7. Approaching Neolithic and Early Bronze Age flint-scapes" in Orońsko Commune (Poland) through Mobile GIS
  Autorzy:
  Sylwia Buławka, Katarzyna Kerneder-Gubała, Nazarij Buławka
  Konferencja:
  CAA: Check Object Integrity (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Data:
  konferencja 24-27.04.2019
  Status:
  Opublikowana
 8. Dating the mine on the base of characteristic artefacts: the case study of Orońsko 2 site, Southern Poland
  Autorzy:
  Katarzyna Kerneder-Gubała
  Konferencja:
  Fossil directeur" - A phenomenon over time and space (rok: 2019, ), Wydawca: Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences, Nitra Ponitrianske múzeum, Nitra Department of Archaeology, Adam Mickiewicz University in Poznań SKAM – The Association of Lithic Technologies Investigators
  Data:
  konferencja 21-23.10.2019
  Status:
  Opublikowana
 9. Palaeolithic flint assembladges from the shafts of the chocolate flint mine in Orońsko, Central Southern Poland. New evidence from recent field studies
  Autorzy:
  Kerneder-Gubała K.
  Konferencja:
  14th SKAM Lithic Workshops "Understanding Lithic Technologies" (rok: 2017, ), Wydawca: Państwowe Muzeum Archeologiczne, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
  Data:
  konferencja 26-28.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Zastosowanie metod GIS w badaniach nad wydobyciem i przetwórstwem krzemienia czekoladowego w gminie Orońsko, woj. mazowieckiej, woj. mazowieckie – wyniki wstępne[w:] Sea of data. Nowoczesne technologie w archeologii, konferencja Gdańsk 1-3 czerwca 2016, księga abstraktów, T. Widerski, J. Dąbal red.
  Autorzy:
  Kerneder-Gubała K., Buławka N., Buławka S., Jakubczak M., Leloch M., Radziszewska K., Szubski M.,
  Konferencja:
  Sea of data. Nowoczesne technologie w archeologii (rok: 2016, ), Wydawca: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański
  Data:
  konferencja 1-3.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Badania terenowe na obszarze kopalni krzemienia czekoladowego w Orońsku: nowe możliwości, perspektywa, [w:] Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015, Streszczenia referatów, red. A. Zakościelna
  Autorzy:
  Kerneder-Gubała K.
  Konferencja:
  Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2015 (rok: 2016, ), Wydawca: IAUMCS, Muzeum Lubelskie w Lublinie
  Data:
  konferencja 31.03-1.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Final Palaeolithic exploitation strategies in Orońsko region, Central- Southern Poland
  Autorzy:
  Katarzyna Kerneder-Gubała
  Konferencja:
  12th International Symposium on Knappable Materials (rok: 2019, ), Wydawca: Hungarian National Museum
  Data:
  konferencja 18-22.11.2019
  Status:
  Opublikowana
 13. WYDOBYWANIE I PRZETWÓRSTWO KRZEMIENIA CZEKOLADOWEGO W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA TERENIE OROŃSKA (WOJ. MAZOWIECKIE) W 2016 ROKU
  Autorzy:
  Kerneder-Gubała K.
  Konferencja:
  XXXIII KONFERENCJA BADANIA ARCHEOLOGICZNE W POLSCE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ, ZACHODNIEJ BIAŁORUSI I UKRAINIE W ROKU 2016. (rok: 2017, ), Wydawca: INSTYTUT ARCHEOLOGII UMCS, MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
  Data:
  konferencja 6-7.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Chocolate' flint mining from Final Palaeolithic up to Early Iron Age – a review
  Autorzy:
  Dagmara H. Werra, Katarzyna Kerneder-Gubała
  Książka:
  From Mine to User:Production and Procurement Systems of Siliceous Rocks in the European Neolithic and Bronze Age (rok: 2021, tom: -, strony: 41-56), Wydawca: Archaeopress
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Katarzyna Kerneder-Gubała red; Atorzy: Katarzyna Kerneder-Gubała, Zofia Sulgostowska, Dagmara H. Werra, Zbigniew Kubiatowski
  Książka:
  Kopalnie krzemienia czekoladowego. Skarb społeczności epoki kamienia. (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN; Urząd Gminy Orońsko
  Status:
  Opublikowana