Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza mechanizmu zmian właściwości kwasowo-zasadowych wybranych związków modelowych w różnorodnych układach supramolekularnych, z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej

2015/17/N/ST4/03792

Słowa kluczowe:

chemia supramolekularna właściwości kwasowo-zasadowe elektroforeza kapilarne termodynamika

Deskryptory:

 • ST4_1: Chemia fizyczna
 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_15: Chemia teoretyczna i obliczeniowa

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Nowak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 149 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-22

Zakończenie projektu: 2019-08-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Mikro-pH-metr. Za kwotę 7 000 PLN
 2. Suszarka laboratoryjna. Za kwotę 10 000 PLN
 3. Zamrażarka laboratoryjna. Za kwotę 20 000 PLN
 4. Komputer stacjonarny. Za kwotę 3 250 PLN
 5. Laptop do obsługi pH-metru.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 1. Acidity of pH indicators in the supramolecular systems studied by two CE based methods compared using the RGB additive color model IF: 3,637
  Autorzy:
  Paweł Mateusz Nowak, Patrycja Leszczenko, Jagoda Zarusińska, Paweł Kościelniak
  Czasopismo:
  Analytical and Bioanalytical Chemistry (rok: 2019, tom: 412, strony: 577–588), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00216-019-02289-w - link do publikacji
 2. Acidity of substituted cathinones studied by capillary electrophoresis using the standard and fast alternative approaches IF: 4,162
  Autorzy:
  Michał Woźniakiewicz, Paweł Mateusz Nowak, Małgorzata Gołąb, Piotr Adamowicz, Maria Kała, Paweł Kościelniak
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2018, tom: 180, strony: 193-198), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2017.12.025 - link do publikacji
 3. Enhancing effectiveness of capillary electrophoresis as an analytical tool in the supramolecular acidity modification IF: 3,125
  Autorzy:
  Paweł Mateusz Nowak, Michał Woźniakiewicz, Magdalena Janus, Paweł Kościelniak
  Czasopismo:
  Analytical and Bioanalytical Chemistry (rok: 2017, tom: 409, strony: 3633-3643), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00216-017-0305-y - link do publikacji
 4. Origin of Remarkably Different Acidity of Hydroxycoumarins – Joint Experimental and Theoretical Studies IF: 3,187
  Autorzy:
  Paweł Mateusz Nowak, Filip Sagan, Mariusz Paweł Mitoraj
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry B (rok: 2017, tom: 121, strony: 4554−4561), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.7b01849 - link do publikacji
 5. Seven Approaches to Elimination of the Inherent Systematic Errors in Determination of Electrophoretic Mobility by Capillary Electrophoresis IF: 5,886
  Autorzy:
  Paweł Mateusz Nowak, Michał Woźniakiewicz, Pawel Koscielniak
  Czasopismo:
  Analytical Chemistry (rok: 2017, tom: 89, strony: 3630−3638), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.analchem.6b05036 - link do publikacji
 6. Flow variation as a factor determining repeatability of the internal standard-based qualitative and quantitative analyses by capillary electrophoresis IF: 3,981
  Autorzy:
  Paweł Mateusz Nowak, Michał Woźniakiewicz, Paweł Kościelniak
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography A (rok: 2018, tom: 1548, strony: 92-99), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chroma.2018.03.026 - link do publikacji
 7. Simultaneous quantification of food colorants and preservatives in sports drinks by the high performance liquid chromatography and capillary electrophoresis methods evaluated using the red-green-blue model IF: 4,049
  Autorzy:
  Paweł Mateusz Nowak
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography A (rok: 2020, tom: 1620, strony: 460976), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chroma.2020.460976 - link do publikacji
 8. Cyclodextrin-induced acidity modification of substituted cathinones studied by capillary electrophoresis supported by density functionaltheory calculations IF: 3,716
  Autorzy:
  Paweł Mateusz Nowak, Katarzyna Olesek, Michał Woźniakiewicz, Mariusz Mitoraj, Filip Sagan, Paweł Kościelniak
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography A (rok: 2018, tom: 1580, strony: 142-151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 9. Determination of acid dissociation constant of 20 coumarin derivatives by capillary electrophoresis using the amine capillary and two different methodologies IF: 3,926
  Autorzy:
  Paweł Mateusz Nowak, Michał Woźniakiewicz, Monika Piwowarska, Paweł Kościelniak
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography A (rok: 2016, tom: 1446, strony: 149-157), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chroma.2016.03.084 - link do publikacji
 10. Separation of 20 coumarin derivatives using the capillary electrophoresis method optimized by a series of Doehlert experimental designs IF: 4,035
  Autorzy:
  Michał Woźniakiewicz, Marta Gładysz, Paweł M Nowak, Justyna Kędzior, Paweł Kościelniak
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2017, tom: 167, strony: 714–724), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2017.02.017 - link do publikacji
 11. Simultaneous enantioseparation of methcathinone and two isomeric methylmethcathinones using capillary electrophoresis assisted by 2-hydroxyethyl-beta-cyclodextrin IF: 2,569
  Autorzy:
  Paweł Mateusz Nowak, Katarzyna Olesek, Michał Woźniakiewicz, Paweł Kościelniak
  Czasopismo:
  Electrophoresis (rok: 2018, tom: 39, strony: 2406-2409), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elps.201800142 - link do publikacji
 12. Thermodynamics of acid-base dissociation of several cathinones and 1-phenylethylamine, studied by an accurate capillary electrophoresis method free from the Joule heating impact IF: 3,981
  Autorzy:
  Paweł Mateusz Nowak, Michał Woźniakiewicz, Mariusz Mitoraj, Filip Sagan, Paweł Kościelniak
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography A (rok: 2018, tom: 1539, strony: 78-86), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chroma.2018.01.047 - link do publikacji
 13. On-line coupling between capillary electrophoresis and microscale thermophoresis (CE–MST); the proof-of-concept IF: 3,864
  Autorzy:
  Paweł Mateusz Nowak, Michał Woźniakiewicz
  Czasopismo:
  Analyst (rok: 2018, tom: 143, strony: 4854-4859), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8an01191e - link do publikacji
 14. What Color Is Your Method? Adaptation of the RGB Additive Color Model to Analytical Method Evaluation IF: 6,35
  Autorzy:
  Paweł Mateusz Nowak, Paweł Kościelniak
  Czasopismo:
  Analytical Chemistry (rok: 2019, tom: 91, strony: 10343−10352), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.analchem.9b01872 - link do publikacji