Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Teoretyczne i doświadczalne badanie wpływu energii formowania i temperatury na skład fazowy i własności stopów wysokiej entropii otrzymywanych nowatorską metodą

2015/17/B/ST3/01204

Słowa kluczowe:

stopy wysokiej entropii magnetyzm entropia obliczenia struktury elektronowej energia formowania

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jakub Cieślak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 605 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-16

Zakończenie projektu: 2021-03-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Ręczna prasa hydrauliczna i pastylkarki. Za kwotę 30 000 PLN
 2. Zestaw pompowy. Za kwotę 60 000 PLN
 3. Młyn miksujący. Za kwotę 35 000 PLN
 4. Zestaw komuterowy i laptop. Za kwotę 10 000 PLN
 5. Spektrometr mossbauerowski.
 6. Wolnoobrotowa piła diamentowa. Za kwotę 35 000 PLN
 7. Zestaw komputerowy do obsługi spektrometru mossbauerowskiego.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Magnetic properties and ionic distribution in high entropy spinels studied by Mössbauer and ab initio methods IF: 7,656
  Autorzy:
  J. Cieslak, M. Reissner, K. Berent, J. Dabrowa, M. Stygar, M. Mozdzierz, M. Zajusz
  Czasopismo:
  Acta Materialia (rok: 2021, tom: 206, strony: 116600-116609), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.actamat.2020.116600 - link do publikacji
 2. Interplay of electronic, structural and magnetic properties as the driving feature of high-entropy CoCrFeNiPd alloys IF: 2,588
  Autorzy:
  M Calvo-Dahlborg, J Cornide, J Tobola, D Nguyen-Manh, J S Wróbel, J Juraszek, S Jouen and U Dahlborg
  Czasopismo:
  J. Phys. D: Appl. Phys. (rok: 2017, tom: 50, strony: 185002 (12pp)), Wydawca: IOPscience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6463/aa62ea - link do publikacji
 3. Multi-phase nature of sintered vs. arc-melted CrxAlFeCoNi high entropy alloys - experimental and theoretical study IF: 4,175
  Autorzy:
  J. Cieslak, J. Tobola, J. Przewoznik, K. Berent, U. Dahlborg, J. Cornide, S. Mehraban, N. Lavery, M. Calvo-Dahlborg
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2019, tom: 801, strony: 511-519), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2019.06.121 - link do publikacji
 4. The effect of bcc=fcc phase preference on magnetic properties of AlxCrFeCoNi high entropy alloys IF: 3,353
  Autorzy:
  J. Cieslak, J. Tobola, M. Reissner
  Czasopismo:
  Intermetallics (rok: 2020, tom: 118, strony: 106672-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.intermet.2019.106672 - link do publikacji
 5. Interplay of Crystal Structure Preference and Magnetic Ordering in High Entropy CrCoFeNiAl Alloys IF: 0,53
  Autorzy:
  K. Jasiewicz, S. Kaprzyk, J. Tobola
  Czasopismo:
  ACTA PHYSICA POLONICA A (rok: 2018, tom: 133, strony: 511-513), Wydawca: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.133.511 - link do publikacji
 6. Mossbauer investigations of the sigma-phase in the AlxCrFeCoNi high entropy alloys IF: 4,175
  Autorzy:
  P. Sliwa, K. Berent, J. Przewoznik, J. Cieslak
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2020, tom: 814, strony: 151757-65), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2019.151757 - link do publikacji
 7. Phase composition of AlxFeNiCrCo high entropy alloys prepared by sintering and arc-melting methods IF: 3,133
  Autorzy:
  J. Cieslak, J. Tobola, K. Berent, M. Marciszko
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 740, strony: 264-272), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2017.12.333 - link do publikacji
 8. The experimental and theoretical study on influence of Al and Cu contents on phase abundance changes in AlxCuyFeCrNiCo HEA system IF: 3,779
  Autorzy:
  K. Matusiak, K. Berent, M. Marciszko, J. Cieslak
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2019, tom: 790, strony: 837-846), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2019.03.162 - link do publikacji
 9. Mössbauer investigations of the FeCoNiPdx and CrxFeCoNiPd high entropy alloys IF: 2,717
  Autorzy:
  J. Cieslak, M. Calvo-Dahlborg, K. Berent, U. Dahlborg
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2021, tom: 518, strony: 167371-167378), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2020.167371 - link do publikacji