Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe membrany kompleksujące w adsorpcji i oznaczaniu jonów metali

2015/17/B/ST4/03870

Słowa kluczowe:

membrany chelatowanie nanocząstki nanomateriały analiza śladowa

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_8: Metody instrumentalne w chemii
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Rafał Sitko 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 528 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-03

Zakończenie projektu: 2019-12-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło mechaniczne. Za kwotę 8 800 PLN
 2. Pompa perystaltyczna (2 szt.). Za kwotę 49 000 PLN
 3. Suszrka próżniowa z pompą. Za kwotę 55 000 PLN
 4. Wirówka laboratoryjna wraz z wyposażeniem.
 5. Wytrząsarka z platformą.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Graphene oxide/carbon nanotubes membranes for highly efficient removal of metals ions from water IF: 8,456
  Autorzy:
  Marcin Musielak, Anna Gagor, Beata Zawisza, Ewa Talik, Rafal Sitko,
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials and Interfaces (rok: 2019, tom: 11, strony: 28582-28590), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.9b11214 - link do publikacji
 2. Graphene oxide/cellulose membranes in adsorption of divalent metal ions IF: 3,289
  Autorzy:
  Rafal Sitko, Marcin Musielak, Beata Zawisza, Ewa Talik, Anna Gagor
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 96595–96605), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra21432k - link do publikacji
 3. Selective adsorption and determination of hexavalent chromium ions using graphene oxide modified with amino-silanes IF: 4,58
  Autorzy:
  P. Janik, B. Zawisza, E. Talik, R. Sitko
  Czasopismo:
  Microchimica Acta (rok: 2018, tom: 185, strony: 117), Wydawca: Springer Vienna
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00604-017-2640-2 - link do publikacji
 4. Ultratrace determination of metal ions using graphene oxide/carbon nanotubes loaded cellulose membranes and total-reflection X-ray fluorescence spectrometry: A green chemistry approach IF: 3,086
  Autorzy:
  Marcin Musielak, Karina Kocot, Beata Zawisza, Ewa Talik, Eva Margui, Ignasi Queralt, Beata Walczak, Rafal Sitko
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy (rok: 2021, tom: 177, strony: 106069), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sab.2021.106069 - link do publikacji
 5. Determination and speciation of ultratrace arsenic and chromium species using aluminum oxide supported on graphene oxide IF: 4,244
  Autorzy:
  Anna Baranik, Anna Gągor, Ignasi Queralt, Eva Margui, Rafał Sitko, Beata Zawisza
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2018, tom: 185, strony: 264-274), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2018.03.090 - link do publikacji
 6. Graphene oxide decorated with cerium(IV) oxide in determination of ultra-trace metal ions and speciation of selenium IF: 6,32
  Autorzy:
  A. Baranik, R. Sitko, A. Gagor, I. Queralt, E. Margui, B. Zawisza
  Czasopismo:
  Analytical Chemistry (rok: 2018, tom: 90, strony: 4150-4159), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.analchem.8b00137 - link do publikacji
 7. Highly selective determination of ultratrace inorganic arsenic species using novel functionalized miniaturized membranes IF: 4,95
  Autorzy:
  E. Lukojko, E. Talik, A. Gagor, R. Sitko
  Czasopismo:
  Analytica Chimica Acta (rok: 2018, tom: 1008, strony: 57-65), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.aca.2017.12.038 - link do publikacji
 8. Alumina/nano-graphite composite as a new nanosorbent for the selective adsorption, preconcentration, and determination of chromium in water samples by EDXRF IF: 3,307
  Autorzy:
  Anna Baranik, Rafał Sitko, Anna Gągor, Beata Zawisza
  Czasopismo:
  Analytical and Bioanalytical Chemistry (rok: 2018, tom: 410, strony: 7793-7802), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00216-018-1397-8 - link do publikacji
 9. A green analytical method for ultratrace determination of hexavalent chromium ions based on micro-solid phase extraction using amino-silanized cellulose membranes IF: 3,206
  Autorzy:
  Ewa Jamroz, Karina Kocot, Beata Zawisza, Ewa Talik, Anna Gagor, Rafał Sitko
  Czasopismo:
  Microchemical Journal (rok: 2019, tom: 149, strony: 104060), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.microc.2019.104060 - link do publikacji