Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wstrzykiwalny biodegradowalny system lokalnego kontrolowanego uwalniania leków sieciowany supramolekularnie in situ

2015/17/B/ST5/01086

Słowa kluczowe:

biodegradowalne sieci polimerowe wstrzykiwane systemy lokalnego uwalniania leków kompleks inkluzyjny chemia supramolekularna kopleks lek/cyklodekstryna polimery funkcyjne

Deskryptory:

 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_22: Chemia supramolekularna
 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Kurcok 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 590 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-28

Zakończenie projektu: 2020-01-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komora rekawicowa. Za kwotę 200 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. α-Cyclodextrin-Based Polypseudorotaxane Hydrogels IF: 2,972
  Autorzy:
  A. Domiński, T. Konieczny, P. Kurcok
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 133 (1-28)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13010133 - link do publikacji
 2. Biodegradable pH-responsive micelles loaded with 8-hydroxyquinoline glycoconjugates for Warburg effect based tumor targeting IF: 4,604
  Autorzy:
  A. Domiński, M. Krawczyk, T. Konieczny, M. Kasprów, A. Foryś, G. Pastuch-Gawołek, P. Kurcok
  Czasopismo:
  European Journal of Pharmaceutics and Boppharmaceutics (rok: 2020, tom: 154, strony: 317-329), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejpb.2020.07.019 - link do publikacji
 3. CD oxyanions as a tool for synthesis of highly anionic cyclodextrin polymers IF: 3,426
  Autorzy:
  T. Girek, K. Koziel, B. Girek, W. ciesielski
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2020, tom: 12(12), strony: 2845), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym12122845 - link do publikacji
 4. Diversifying polyhydroxyalkanoates – end-group and side-chain functionality IF: 2,05
  Autorzy:
  M. Michalak, I. Kwiecień, M. Kwiecień, G. Adamus, K. Odelius, M. Hakkarainen, P. Kurcok
  Czasopismo:
  Current Organic Synthesis (rok: 2017, tom: 14, strony: 757-767), Wydawca: Bentham
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1570179414666161115150146 - link do publikacji
 5. Polihydroksyalkaniany – zastosowania i recykling IF: 0,718
  Autorzy:
  P. Kurcok, M. Kawalec, M. Sobota, M. Michalak, M. Kwiecień, S. Jurczyk
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2017, tom: 62, strony: 364-370), Wydawca: IChP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2017.364 - link do publikacji
 6. Bioactive oligomers from natural polyhydroxyalkanoates and their synthetic analogues IF: 0,718
  Autorzy:
  G. Adamus, P. Kurcok, I. Radecka, M. Kowalczuk
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2017, tom: 62, strony: 317-322), Wydawca: IChP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2017.317 - link do publikacji
 7. Stimuli-Responsive Aliphatic Polycarbonate Nanocarriers for Tumor-Targeted Drug Delivery IF: 3,426
  Autorzy:
  A. Domiński, T. Konieczny, K. Duale, M. Krawczyk, G. Pastuch-Gawołek, P. Kurcok
  Czasopismo:
  polymers (rok: 2020, tom: 12, strony: 2890), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym12122890 - link do publikacji
 1. Nowe spojrzenie na recykling biopoliestrów
  Autorzy:
  P. Kurcok, M. Kawalec, M. Sobota, M. Michalak, M. Kwiecień
  Konferencja:
  Materiały Polimerowe. Pomerania-Plast 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 7-10.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza kopoliwęglanów o potencjalnym zastosowaniu biomedycznym
  Autorzy:
  A. Domiński, T. Konieczny, P. Kurcok, J. Jaworska, M. Kawalec, K. Jelonek, T. Girek
  Konferencja:
  Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 17-21 września 2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Wstrzykiwalny system lokalnego kontrolowanego uwalniania leków sieciowany supramolekularnie in situ
  Autorzy:
  T. Konieczny, A. Domiński, J. Jaworska, P. Kurcok
  Konferencja:
  8th Edition of The Conference for Young Scientists, Science Beyond Disciplines (rok: 2019, ), Wydawca: HARIT Krzysztof Bednarek
  Data:
  konferencja 19-2-.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. pH-responsive shell-sheddable micelles based on poly(ethylene glycol)-hydrazone-poly[R,S]-3-hydroxybutyrate copolymer for tumor-targeted drug delivery
  Autorzy:
  A. Domiński, M. Krawczyk, T. Konieczny, G. Pastuch-Gawołek, P. Kurcok
  Konferencja:
  UK-Poland Bioinspired Materials Conference (rok: 2020, ), Wydawca: LANCASTER UNIVERSITY-NEWCASTLE UNIVERSITY-AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
  Data:
  konferencja 24-24.11.2020
  Status:
  Opublikowana
 5. Synthesis of propargyl-functionalized biodegradable copolymers for click-chemistry reactions
  Autorzy:
  T. Konieczny, M. Kawalec, J. Jaworska, K. Jelonek, T. Girek, A. Orchel, P. Kurcok
  Konferencja:
  International workshop on polymer science and polymeric materials (rok: 2017, ), Wydawca: Polymer Institute SAS
  Data:
  konferencja 10.11.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Recykling organiczny prototypowych opakowań
  Autorzy:
  M. Musioł, W. Sikorska, J. Rydz, P. Kurcok, M. Kowalczuk
  Konferencja:
  Materiały Polimerowe. Pomerania-Plast 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie
  Data:
  konferencja 7-10.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Wstrzykiwalne, pH-czułe supramolekularne hydrożele do kontrolowanego uwalniania leku
  Autorzy:
  A. Domiński, T. Konieczny, M. Krawczyk, P. Kurcok
  Konferencja:
  8th Edition of The Conference for Young Scientists, Science Beyond Disciplines (rok: 2019, ), Wydawca: HARIT Krzysztof Bednarek
  Data:
  konferencja 19-20.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 8. pH-Responsive Biodegradable Micelles for Triggered Release of Anticancer Drugs
  Autorzy:
  T. Konieczny, A. Domiński, M. Krawczyk, M. Kasprów, A. Foryś, P. Kurcok
  Konferencja:
  4th International Conference InterNANO Poland 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: The NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 16-17.10.2019
  Status:
  Opublikowana
 9. Complexation of selected biologically active compounds by chosen oligosaccharides.
  Autorzy:
  J. Jaworska, M. Kawalec, T. Girek, T. Konieczny, K. Jelonek, A. Orchel, P. Kurcok
  Konferencja:
  International workshop on polymer science and polymeric materials (rok: 2017, ), Wydawca: Polymer Institute SAS
  Data:
  konferencja 10. 11.2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Injectable, pH-sensitive supramolecular hydrogel for controlled drug delivery
  Autorzy:
  5.A. Domiński, M. Krawczyk, T. Konieczny, M. Kasprów, A. Foryś, G. Pastuch-Gawołek, P. Kurcok
  Konferencja:
  19th Symposium POLYMERS 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Institute of Polymers BAN
  Data:
  konferencja 9-12.09.2019
  Status:
  Opublikowana