Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Micro i nano diody elektroluminescencyjne InGaN/GaN. Wpływ wymiarów struktury na mechanizmy generacji i propagacji fotonów.

2015/17/B/ST7/04091

Słowa kluczowe:

emisja pojedynczych fotonów mikro-LED półprzewodniki azotkowe

Deskryptory:

  • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika

Jednostka realizująca:

Instytut Wysokich Ciśnień PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tadeusz Suski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 1 462 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-18

Zakończenie projektu: 2020-02-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

  1. Szybki elektrostatyczny wygaszacz wiązki elektronowej. Za kwotę 150 000 PLN