Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ katastroficznych odlesień na ekosystem jezior i torfowisk Borów Tucholskich

2015/17/B/ST10/03430

Słowa kluczowe:

tornado zjawiska ekstremalne odlesienia analizy multi-proxy zmiany klimatu ekosystemy jeziorno-torfowiskowe Bory Tucholskie

Deskryptory:

  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
  • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Słowiński 

Liczba wykonawców projektu: 17

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 621 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-19

Zakończenie projektu: 2019-09-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.