Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kwantyfikacja procesów subglacjalnych i zmienności dynamiki lądolodu poprzez analizę wielkości odkształceń w glinach lodowcowych

2015/17/D/ST10/02143

Słowa kluczowe:

glina lodowcowa procesy subglacjalne dynamika lądolodu wielkość odkształceń mikrostruktura i mikrotekstura glin eksperymenty ring-shear

Deskryptory:

 • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Włodzimierz Narloch 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 390 503 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-25

Zakończenie projektu: 2019-09-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Monitory komputerowe.
 2. Program graficzny (2 szt.). Za kwotę 1 200 PLN
 3. Skaner wysokiej rozdzielczości. Za kwotę 4 500 PLN
 4. Stacja graficzna (kamera, łącznik kamery z mikroskopem, komputer i monitor połączone z kamerą) kompatybilna z mikroskopem Nikon E600 Pol. Za kwotę 59 286 PLN
 5. Cyfrowy aparat fotograficzny.
 6. Oprogramowanie komputerowe.
 7. System operacyjny dla komputera (2 szt.). Za kwotę 1 600 PLN
 8. Zestaw komputerowy o dużej mocy obliczeniowej. Za kwotę 10 000 PLN
 9. Oprogramowanie komputerowe do analizy danych.
 10. Pakiet oprogramowania biurowego (2 szt.). Za kwotę 600 PLN
 11. Drukarka laserowa. Za kwotę 500 PLN
 12. Dysk zewnętrzny. Za kwotę 500 PLN
 13. Futerał do cyfrowego aparatu fotograficznego.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Deformation mechanisms and kinematics of a soft sedimentary bed beneath the Scandinavian Ice Sheet, north-central Poland, revealed by magnetic fabrics IF: 2,728
  Autorzy:
  Włodzimierz Narloch, Tomasz Werner, Karol Tylmann
  Czasopismo:
  Sedimentary Geology (rok: 2021, tom: 416, strony: 22), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sedgeo.2021.105862 - link do publikacji
 2. Patterns of deformation within a subglacial shear zone: implications for palaeo-ice stream bed evolution IF: 2,728
  Autorzy:
  Włodzimierz Narloch, Emrys R. Phillips, Jan A. Piotrowski, Mateusz Ćwiek
  Czasopismo:
  Sedimentary Geology (rok: 2020, tom: 397, strony: 44579), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sedgeo.2019.105569 - link do publikacji
 1. Link between subglacial drainage system and strain magnitude recorded in the Late Weichselian till in Poland
  Autorzy:
  Włodzimierz Narloch
  Konferencja:
  From past to present - Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia (rok: 2017, ), Wydawca: Geological Survey of Finland
  Data:
  konferencja 20-25.08.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Magnetic Fabric Development in Soft-Sedimentary Bed During Multiple Ice Sheet Overriding
  Autorzy:
  Włodzimierz Narloch
  Konferencja:
  The 15th Annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) (rok: 2018, ), Wydawca: The Asia Oceania Geosciences Society
  Data:
  konferencja 03-08.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Kwantyfikacja zmienności procesów subglacjalnych i dynamiki lądolodu na podstawie zapisu sedymentologicznego w skali mikro- i makroskopowej
  Autorzy:
  Włodzimierz Narloch, Jan A. Piotrowski, Wojciech Wysota
  Konferencja:
  XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby (rok: 2017, ), Wydawca: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 13-15.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Strain magnitude in tills associated with the variable subglacial drainage conditions under the Scandinavian Ice Sheet
  Autorzy:
  Włodzimierz Narloch
  Konferencja:
  The Geological Society of America 129th Annual Meeting (rok: 2017, ), Wydawca: The Geological Society of America
  Data:
  konferencja 22-25.10.2017
  Status:
  Opublikowana