Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie metodyki monitoringu poziomu wód gruntowych z wykorzystaniem wielu technik wyznaczania geopotencjału

2015/17/B/ST10/03927

Słowa kluczowe:

wody gruntowe Ramowa Dyrektywa Wodna GRACE grawimetria geoodezja zegarowa

Deskryptory:

 • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jolanta Nastula 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 340 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-16

Zakończenie projektu: 2019-03-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. ANALYSIS OF WATER BUDGET PREDICTION ACCURACY USING ARIMA MODELS IF: 0,532
  Autorzy:
  M. Birylo, Z. Rzepecka, J. Kuczynska-Siehien, J. Nastula
  Czasopismo:
  Water Science and Technology: Water Supply Journal (rok: 2017, tom: 17, strony: ---), Wydawca: IWA Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2166/ws.2017.156 - link do publikacji
 2. Monitoring of extreme land hydrology events in central Poland using GRACE, land surface models and absolute gravity data IF: 1,357
  Autorzy:
  J. Kuczynska-Siehien, D. Piretzidis, M. Sideris, T. Olszak, V. Szabó
  Czasopismo:
  Journal of Applied Geodesy (rok: 2019, tom: 4, strony: ---), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/jag-2019-0003 - link do publikacji
 3. Analysis of groundwater and total water storage changes in Poland using GRACE observations, in-situ data, and various assimilation and climate models IF: 4,509
  Autorzy:
  J. Sliwinska, M. Birylo, Z. Rzepecka, J. Nastula
  Czasopismo:
  Remote Sensing (rok: 2019, tom: 11, strony: ---), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/rs11242949 - link do publikacji
 4. Uncertainty in estimated water cycle determined with atmospheric budget, water budget and total water storage
  Autorzy:
  Monika Birylo
  Czasopismo:
  European Water (rok: 2017, tom: 59, strony: ---), Wydawca: E.W. Publications
  Status:
  Opublikowana
 5. Analysis of groundwater level variations and water balance in the area of the Sudety mountains IF: 0,561
  Autorzy:
  Z. Rzepecka, M. Birylo, J. Kuczynska-Siehien, J. Nastula, K. Pajak
  Czasopismo:
  Acta Geodynamica et Geomat. (rok: 2017, tom: ---, strony: ---), Wydawca: ACAD SCI CZECH REPUBLIC INST ROCK STRUCTURE & MECHANICS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13168/AGG.2017.0014 - link do publikacji
 1. Analyses of the time series based on atmospheric energy budget determination for thepurpose of budget prognosis with ARMA method
  Autorzy:
  M. Birylo
  Konferencja:
  International Conference on Time Series and Forecasting (rok: 2018, ), Wydawca: Godel Impresiones Digitales S.L.
  Data:
  konferencja 19-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. ASSESSMENT OF RESULTANT GROUNDWATER CALCULATED ON THE BASIS OF GRACE AND GLDAS MODELS
  Autorzy:
  Z. Rzepecka, M. Birylo, J. Nastula
  Konferencja:
  16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: SGEM2016 Conference Proceedings
  Data:
  konferencja 28 czerwca - 6 lipca 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Application of time measurements for determination of gravity potantial changes
  Autorzy:
  Rzepecka Z., Kuczynska-Siehien J., Birylo M
  Konferencja:
  17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM2017 (rok: 2017, ), Wydawca: SGEM Proceedings
  Data:
  konferencja 29 czerwca - 5 lipca 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Analysis of Terestrial Water Storage Variations on the Terrain of Vistula and Odra Basins in Poland
  Autorzy:
  Z. Rzepecka
  Konferencja:
  International Conference on Time Series and Forecasting (rok: 2018, ), Wydawca: Godel Impresiones Digitales S.L.
  Data:
  konferencja 19-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 5. EVALUATION OF THE GLOBAL LAND DATA ASSIMILATION SYSTEM (GLDAS) DATA PRODUCTS ESSENTIAL FOR DETERMINATION GROUNDWATER IN POLAND
  Autorzy:
  Z. Rzepecka, M. Birylo, J. Nastula
  Konferencja:
  16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: SGEM2016 Conference Proceedings
  Data:
  konferencja 28 czerwca - 6 lipca 2016
  Status:
  Opublikowana