Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Regulacja polimerazy III RNA w makrofagach

2015/17/D/NZ1/00034

Słowa kluczowe:

transkrypcja polimeraza III RNA makrofagi NF-kappaB kinazy MAP

Deskryptory:

  • NZ1_1: Biologia molekularna
  • NZ3_1: Biologia komórki
  • NZ6_1: Odporność swoista i nieswoista

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Damian Graczyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 776 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-01

Zakończenie projektu: 2020-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.