Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni na oddziaływania białek z powierzchniami stałymi.

2015/16/S/ST4/00465

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST4_13: Chemia fizyczna układów biologicznych
 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Kowacz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 4 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 612 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-12-01

Zakończenie projektu: 2018-10-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Beyond esterase-like activity of serum albumin. Histidine-(nitro)phenol radical formation in conversion cascade of p-nitrophenyl acetate and the role of infrared light IF: 1,868
  Autorzy:
  Magdalena Kowacz, Piotr Warszyński
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Recognition (rok: 2018, tom: 32, strony: e2780), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jmr.2780 - link do publikacji
 2. Effect of infrared light on protein behavior in contact with solid surfaces IF: 2,838
  Autorzy:
  Magdalena Kowacz, Piotr Warszyński
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2018, tom: 557, strony: 94-105), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2018.03.016 - link do publikacji
 1. Ionic liquids - water interplay in protein crystallization. From additives to nucleants to...
  Autorzy:
  M. Kowacz, M. Marchel, L. Juknaité, A. Mukhopadhyay, A. L. Carvalho, J. M. S. S. Esperança, M. J. Romão and L. P. N. Rebelo
  Konferencja:
  16th International Conference on Crystallization of Biological Macromolecules (rok: 2016, ), Wydawca: Czech and Slovak Crystallographic Association (CSCA)
  Data:
  konferencja 2-7 lipca
  Status:
  Opublikowana