Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie własności dwuwymiarowych nanomateriałów hybrydowych opartych na grafenie i heksagonalnym azotku boru.

2015/16/S/ST3/00451

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST5_4: Cienkie warstwy

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Igor Własny 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 4 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 596 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-01

Zakończenie projektu: 2018-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Laser-controlled field effect in graphene/hexagonal boron nitride heterostructures IF: 2,176
  Autorzy:
  I. Wlasny, R. Stepniewski, Z. Klusek, W. Strupinski, A. Wysmolek
  Czasopismo:
  JOURNAL OF APPLIED PHYSICS (rok: 2018, tom: 123, strony: 235103), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5027304 - link do publikacji
 2. Finding optimal HBr reduction of inkjet printed graphene oxide for flexible electronics IF: 2,101
  Autorzy:
  I. Wlasny, M. Rogala, P. Dabrowski, P.J. Kowalczyk, A. Busiakiewicz, W. Kozlowski, L. Lipinska, J. Jagiello, M. Aksienionek, Z. Sieradzki, I. Krucinska, M. Puchalski, E. Skrzetuska, Z. Draczynski, Z. Klusek
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2016, tom: 181, strony: 409-414), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2016.06.076 - link do publikacji
 3. STS observations of deep defects within laser-illuminated graphene/MOVPE-h-BN heterostructures IF: 3,495
  Autorzy:
  I. Wlasny, K. Pakula, R. Stepniewski, W. Strupinski, I. Pasternak, J.M. Baranowski, A. Wysmolek
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2019, tom: 114, strony: 102104), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5081487 - link do publikacji