Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wysokorozdzielcza analiza przestrzennych właściwości strukturyzowanych nanostruktur magnetycznych

2015/16/S/ST3/00450

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm
 • ST3_11: Magnetyzm
 • ST3_10: Spintronika

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Mazalski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 4 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 593 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-12-01

Zakończenie projektu: 2018-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Advanced magneto-optical microscopy: Imaging from picoseconds to centimeters - imaging spin waves and temperature distributions IF: 1,496
  Autorzy:
  N.O. Urs, B. Mozooni, P. Mazalski, M. Kustov, P. Hayes, S. Deldar, E. Quandt, J. McCord
  Czasopismo:
  AIP ADVANCES (rok: 2016, tom: 6, strony: 055605-1-13), Wydawca: AIP Publishing LLC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4943760 - link do publikacji
 2. Ion irradiation driven changes of magnetic anisotropy in ultrathin Co films sandwiched between Au or Pt covers IF: 3,046
  Autorzy:
  P. Mazalski, Z. Kurant, I. Sveklo, W. Dobrogowski, J. Fassbender, A. Wawro, A. Maziewski
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2019, tom: 479, strony: 332-336), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2019.02.030 - link do publikacji
 3. Modification of Magnetic Properties of Pt/Co/Pt Films by Ga+ Ion Irradiation: Focused versus Uniform Irradiation IF: 0,497
  Autorzy:
  I. Sveklo, P. Mazalski, J. Jaworowicz, J.-P. Jamet, N. Vernier, A. Mougin, J. Ferré, M. Kisielewski, V. Zablotskii, E. Bourhis, J. Gierak, K. Postava, J. Fassbenderg, J. Kanak, A. Maziewski
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2018, tom: 133, strony: 2015-2026), Wydawca: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.133.1215 - link do publikacji
 4. Modification of magnetization ordering in Pt/Co/Pt trilayers depending on the scanning direction of a focused ion beam IF: 3,046
  Autorzy:
  P. Mazalski, P. Kuświk, I. Sveklo, I. Soldatov, J. McCord, R. Schäfer, A. Wawro, A. Maziewski
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2019, tom: 477, strony: 317-322), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2018.12.055 - link do publikacji
 5. Formation of Co nanodisc with enhanced perpendicular magnetic anisotropy driven by Ga+ ion irradiation on Pt/Co/Pt films IF: 3,513
  Autorzy:
  M. Sakamaki, K. Amemiya, I. Sveklo, P. Mazalski, M.O. Liedke, J. Fassbender, Z. Kurant, A. Wawro, A. Maziewski
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2016, tom: 94, strony: 174422-1-8), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.94.174422 - link do publikacji
 1. Magnetic properties of ion irradiated Co ultrathin films with different interfaces
  Autorzy:
  P. Mazalski, I. Sveklo, Z. Kurant, M.O. Liedke, R.P. Socha, A. Wolska, A. Wawro, J. Fassbender, A. Maziewski
  Konferencja:
  22nd International Workshop on Inelastic Ion-Surface Collisions (rok: 2017, ), Wydawca: Hemholtz Zentrum Dresden Rossendorf
  Data:
  konferencja 17-22.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Modification of the magnetization ordering in Pt/Co/Pt trilayers depending on the scanning direction of the focused ion beam; Description of ion irradiation driven changes of magnetic anisotropy in ultrathin Co films with Pt and Au surroundings
  Autorzy:
  P. Mazalski, P. Kuświk, I. Sveklo, I. Soldatov, J. McCord, R. Schäfer, A. Wawro, A. Maziewski; Z. Kurant, P. Mazalski, W. Dobrogowski, J. Fassbender, A. Wawro, A. Maziewski
  Konferencja:
  The Joint European Magnetic Symposia (JEMS2018) (rok: 2018, ), Wydawca: IOP Institue of Physics
  Data:
  konferencja 03-07.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Magnetic properties of the Co ultrathin films modified by ion irradiation
  Autorzy:
  P. Mazalski, I. Sveklo, Z. Kurant, M.O. Liedke, R.P. Socha, A. Wolska, A. Wawro, J. Fassbender, A. Maziewski
  Konferencja:
  International Conference on Catalysis and Surface Chemistry 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 18-23.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Magnetic properties of ultrathin magnetic films driven by proximity of a noble metal and ion irradiation
  Autorzy:
  P. Mazalski, Z. Kurant, A. Kozioł-Rachwał, J. Fassbender, A. Wawro, A. Maziewski
  Konferencja:
  14th International Workshop on Magnetism and Superconductivity at the Nanoscale (rok: 2018, ), Wydawca: Universitat de Barcelona
  Data:
  konferencja 01-06.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Variation of magnetic domain structure in Pt/Co/Pt film driven by ion irradiation
  Autorzy:
  P. Mazalski, W. Dobrogowski, J. McCord, A. Wawro, N. Spiridis, A. Maziewski
  Konferencja:
  The Joint European Magnetic Symposia (JEMS2016) (rok: 2016, ), Wydawca: IOP Institute of Physics
  Data:
  konferencja 21-26.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Ion driven magnetic and structural modifications of ultrathin Co films with various covers
  Autorzy:
  P. Mazalski, R.P. Socha, L. Ohnoutek, L. Beran, Z. Kurant, A. Wawro, J. Fassbender, M. Veis, A. Maziewski
  Konferencja:
  PHYSICS OF MAGNETISM 2017 (PM'17) (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 26-30.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. XMCD studies of Pt/Co/Pt nanostructures modified by Ga+ ion irradiations
  Autorzy:
  P. Mazalski, I. Sveklo, Z. Kurant, K. Olefs, A. Rogalev, F. Wilhelm, J. Fassbender, A. Wawro, A. Maziewski
  Konferencja:
  13th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Scienece (rok: 2016, ), Wydawca: Polish SynchrotronRadiation Society
  Data:
  konferencja 13-18.06.2016
  Status:
  Opublikowana