Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rewolucjia 1905 roku w guberni grodzieńskiej. Oblicze ideowe i wymiar praktyczny

2015/16/S/HS3/00532

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aliaksandr Laneuski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 4 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 291 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-01

Zakończenie projektu: 2017-09-30

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Partia Bund w guberni grodzieńskiej podczas rewolucji 1905 roku. Zarys problematyki
  Autorzy:
  Aleksander Łaniewski
  Czasopismo:
  Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej (rok: 2019, tom: LIV z. 1, strony: ), Wydawca: Instutyt Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. "Giełdy" robotnicze w Imperium Rosyjskim jako fenomen rewolucji 1905 roku
  Autorzy:
  Aleksander Łaniewski
  Czasopismo:
  Dzieje Najnowsze (rok: 2019, tom: 1, strony: 5–28), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/DN.2019.1.01 - link do publikacji
 3. W. Marzec, Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne, Łódź-Kraków 2016, ss. 236
  Autorzy:
  Aleksander Łaniewski
  Czasopismo:
  Studia z Dziejów Rosji i Europy Srodkowo-Wschodniej (rok: 2018, tom: LIII z. 2, strony: 151-175), Wydawca: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 4. Да пытання аб сялянскім супраціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гг.
  Autorzy:
  Аляксандр Ланеўскі
  Czasopismo:
  Białoruskie Zeszyty Historyczne (rok: 2017, tom: 48, strony: 142-166), Wydawca: Białoruskie Towarzystwo Historyczne
  Status:
  Opublikowana
 1. Актриса второго плана: память о революции 1905-1907 гг. в Польше
  Autorzy:
  Александр Иванович Ланевский
  Konferencja:
  80 лет Великой Испанской Революции: память, люди, уроки (rok: 2017, ), Wydawca: Регтайм
  Data:
  konferencja 9/10 VII 2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Рабочыя біржы" у Расійскай Імперыі на пачатку XX ст. як прататып канцэпцыі "прaва на горад"
  Autorzy:
  Аляксандр Ланеўскі
  Konferencja:
  Grodnae et orbi. Гарадскія супольнасці і гарадское асяроддзе XIV-XX ст. (rok: 2018, ), Wydawca: А.М. Янушкевіч
  Data:
  konferencja 4-5 listopada 2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. Z historii stosunków anarchistów i socjalistów podczas rewolucji 1905 roku. Przykład guberni grodzieńskiej
  Autorzy:
  Aleksander Łaniewski
  Konferencja:
  Z dziejów anarchizmu. W 80-lecie wybuchu wojny domowej w Hiszpanii (rok: 2018, ), Wydawca: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie
  Data:
  konferencja 2/3 czerwca 2016 r.
  Status:
  Opublikowana