Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowoczesne materiały polimerowe oraz tlenkowe w kondensatorach elektrochemicznych.

2015/16/S/ST5/00439

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Brzózka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 4 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 190 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-11-01

Zakończenie projektu: 2016-10-31

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Polypyrrole–Nickel Hydroxide Hybrid Nanowires as Future Materials for Energy Storage IF: 3,504
  Autorzy:
  Agnieszka Brzózka, Krzysztof Fic, Joanna Bogusz, Anna M. Brudzisz, Mateusz M. Marzec, Marta Gajewska, Grzegorz D. Sulka
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2019, tom: 2, strony: 307), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano9020307 - link do publikacji
 2. Through-hole AAO-SA templates with a small pore diameter prepared by the voltage pulse detachment method IF: 3,649
  Autorzy:
  Anna Brudzisz, Grzegorz D. Sulka, Agnieszka Brzózka
  Czasopismo:
  Microporous & Mesoporous Materials (rok: 2019, tom: 283, strony: 73-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2019.03.052 - link do publikacji