Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Luminescencja kompleksów lantanowców w organiczno-nieorganicznych strukturach hybrydowych.

2015/16/S/ST4/00427

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • ST4_7: Fizyka chemiczna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Justyna Mech-Piskorz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 4 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 584 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-01

Zakończenie projektu: 2021-04-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Influence of the heteroatom introduction on the physicochemical properties of 5-heterotruxenes containing nitrogen, oxygen and sulfur atom IF: 3,119
  Autorzy:
  Krzysztof Górski, Krzysztof Noworyta, Justyna Mech-Piskorz
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2020, tom: 10, strony: 42363–42377), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0ra07483g - link do publikacji
 2. Toward Soluble 5,10-Diheterotruxenes: Synthesis and Reactivity of 5,10-Dioxatruxenes, 5,10-Dithiatruxenes, and 5,10-Diazatruxenes IF: 4,335
  Autorzy:
  Krzysztof Górski, Justyna Mech-Piskorz, Barbara Leśniewska, Oksana Pietraszkiewicz, Marek Pietraszkiewicz
  Czasopismo:
  The Journal of Organic Chemistry (rok: 2020, tom: 85, strony: 4672−4681), Wydawca: ACS Publikcations
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.joc.9b03387 - link do publikacji
 3. From Truxenes to Heterotruxenes: Playing with Heteroatoms and Symmetry of the Molecule IF: 3,591
  Autorzy:
  Krzysztof Górski, Justyna Mech-Piskorz, Marek Pietraszkiewicz
  Czasopismo:
  New Journal of Chemistry (rok: 2022, tom: 46, strony: 8939–8966), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D2NJ00816E - link do publikacji
 4. Synthesis and Reactivity of 5‑Heterotruxenes Containing Sulfur or Nitrogen as the Heteroatom IF: 4,745
  Autorzy:
  Krzysztof Górski, Justyna Mech-Piskorz, Barbara Leśniewska, Oksana Pietraszkiewicz, Marek Pietraszkiewicz
  Czasopismo:
  The Journal of Orgnic Chemistry (rok: 2019, tom: 84, strony: 11553−11561), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.joc.9b01397 - link do publikacji
 5. Tetraphenylimidodiphosphinate ligand as potent complexation agent for ternary photoluminescent lanthanide complexes IF: 2,238
  Autorzy:
  Marek Pietraszkiewicz, Justyna Mech-Piskorz, Oksana Pietraszkiewicz
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2017, tom: 74, strony: 183-186), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2017.06.041 - link do publikacji