Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe w części dorzecza środkowej Odry do połowy XI wieku w studiach archeologicznych

2015/16/S/HS3/00274

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna
 • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
 • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Bartłomiej Gruszka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 4 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 467 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-11-01

Zakończenie projektu: 2018-10-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Non-invasive investigations at early medieval strongholds in Lubuskie province (western Poland)
  Autorzy:
  Bartłomiej Gruszka, Łukasz Pospieszny
  Konferencja:
  12th International Conference of Archaeological Prospection (rok: 2017, ), Wydawca: International Society for Archaeological Prospection
  Data:
  konferencja 12-16 IX
  Status:
  Opublikowana
 2. Odczytane z ziemi. Rezultaty badań paleośrodowiskowych wybranych wczesnośredniowiecznych stanowisk z Ziemi Lubuskiej
  Autorzy:
  Bartłomiej Gruszka, Krystyna Milecka, Daniel Makowiecki, Jacek Forysiak, Juliusz Twardy, Anna Łuczak
  Konferencja:
  Ziemia – żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony; Earth – tamed and untamed element (rok: 2016, ), Wydawca: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
  Data:
  konferencja 17-18 listopada
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Kompleksowe badania geofizyczne wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Grodziszczu w województwie lubuskim
  Autorzy:
  Bartłomiej Gruszka, Cornelius Meyer, Łukasz Pospieszny, Robert Ryndziewicz
  Konferencja:
  Metody geofizyczne w archeologii Polskiej, spotkanie V (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 21-23 listopada
  Status:
  Opublikowana
 4. Preliminary results of using interdisciplinary model of research in the Early Medieval settlement complex in Grodziszcze, site 1, Świebodzin county
  Autorzy:
  Bartłomiej Gruszka, Arkadiusz Michalak
  Konferencja:
  Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej (rok: 2018, ), Wydawca: IAiE PAN
  Data:
  konferencja 6-8 września 2016 r.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Badania nieinwazyjne wybranych wczesnośredniowiecznych grodów w woj. lubuskim
  Autorzy:
  Bartłomiej Gruszka, Łukasz Pospieszny
  Konferencja:
  Metody geofizyczne w archeologii polskiej (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Nauki "Archaeologia Silesae"
  Data:
  konferencja 23-25 listopada
  Status:
  Opublikowana