Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Organizacja i funkcjonowanie dworów Marii Kazimiery d'Arquien Sobieskiej w Polsce, we Włoszech i we Francji w latach 1658-1716

2015/16/S/HS3/00095

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jarosław Pietrzak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 4 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 464 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-01

Zakończenie projektu: 2018-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Dziedzic królewskiej purpury. Słowo i obraz w propagandowych działaniach Michała Kazimierza Radziwiłła "Rybeńki" względem przejęcia dziedzictwa Sobieskich IF: 5
  Autorzy:
  Jarosław Pietrzak
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki społeczne (rok: 2016, tom: 14 (3), strony: 99-131), Wydawca: Towarzystwo Doktorantów UJ w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 2. Jak Marywil budowano. Powstanie warszawskiego kompleksu rezydencjonalno-handlowego w świetle korespondencji Ottona Fryderyka Felkersamba z Marią Kazimierą Sobieską z 1694 roku
  Autorzy:
  Jarosław Pietrzak
  Czasopismo:
  Almanach Warszawy (rok: 2017, tom: XI, strony: 43-79), Wydawca: Muzeum Warszawy
  Status:
  Opublikowana
 3. Legenda genealogiczna i heraldyczna rodu Sobieskich jako element propagandy rodowej IF: 5
  Autorzy:
  Jarosław Pietrzak
  Czasopismo:
  Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. seria nowa (rok: 2016, tom: XV (XXVI), strony: 53-70), Wydawca: wyd. DiG
  Status:
  Opublikowana
 4. Ceremoniał wjazdu w epoce nowożytnej na przykładzie podróży Teresy Kunegundy Sobieskiej do Brukseli na przełomie 1694 i 1695 r. Scenariusz i interpretacja uroczystości IF: 12
  Autorzy:
  Jarosław Pietrzak
  Czasopismo:
  Res Historica (rok: 2018, tom: 45, strony: 87-120), Wydawca: Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/rh.2018.45.87-120 - link do publikacji
 5. Księga kabał Marii Kazimiery Sobieskiej - nieznany ślad kultury rzymskiego dworu królowej-wdowy IF: 5
  Autorzy:
  Jarosław Pietrzak
  Czasopismo:
  Studia Wilanowskie (rok: 2016, tom: 23, strony: 65-82), Wydawca: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  Status:
  Opublikowana
 1. French Princess and Polish Queen. Maria Kazimiera d'Arquien Sobieska's Strategies of Power 1674-1698
  Autorzy:
  Jarosław Pietrzak
  Książka:
  Strategic Imaginations. The Gender of Sovereingty (rok: 2020, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Leuven UP
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. "Bo widzę tych czasów mało prawdziwej miłości". Relacje Marii Kazimiery d'Arquien z przedstawicielkami rodziny Sobieskich
  Autorzy:
  Jarosław Pietrzak
  Książka:
  Maria Kazimiera Sobieska (1641-1716). W kręgu rodziny, polityki i kultury (rok: 2017, tom: I, strony: 51-83), Wydawca: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
  Status:
  Opublikowana
 3. Zarządcy, słudzy i korespondenci. Mikołaj Krogulecki i Jan Antoni Lamprecht w kręgu patronatu Marii Kazimiery Sobieskiej i Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej w latach 1698-1714
  Autorzy:
  Jarosław Pietrzak
  Książka:
  W kręgu patronatu kobiecego (XVI-XVIII wieku). Studia historyczne (rok: 2018, tom: brak, strony: 155-177), Wydawca: Wydawnictwo Libron
  Status:
  Opublikowana
 4. L'ingresso di Maria Casimira d'Arquien Sobieska a Roma nel 1699 e la sua cornice cerimoniale
  Autorzy:
  Jarosław Pietrzak
  Książka:
  I Sobieski a Roma. La famiglia reale polacca nella Citta Eterna (rok: 2018, tom: I, strony: 70-88), Wydawca: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  Status:
  Opublikowana
 5. Między ceremoniałem a ludycznością. Codzienność na dworze Jana III Sobieskiego oczami współczesnych mu pamiętnikarzy i korespondentów
  Autorzy:
  Jarosław Pietrzak
  Książka:
  Dom – codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne (rok: 2018, tom: I, strony: 56-72), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 6. "Całe brzemię promocyi". O kobietach z rodzin królewskich i magnackich jako o promotorkach awansów urzędniczych w Rzeczypospolitej drugiej połowy XVII wieku
  Autorzy:
  Jarosław Pietrzak
  Książka:
  Na przekór konwencjom. Nieszablonowe role społeczne kobiet i mężczyzn od czasów nowożytnych do 1945 roku (rok: 2018, tom: brak, strony: 41-85), Wydawca: Księgarnia Akademicka w Krakowie
  Status:
  Opublikowana