Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Północny Labrador - odkrywanie procesów wczesnej Ziemi

2014/15/B/ST10/04245

Słowa kluczowe:

wczesna Ziemia Labrador geochronologia badania izotopowe cyrkon

Deskryptory:

 • ST10_4: Geochemia
 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Geologicznych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Monika Kusiak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 611 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-01

Zakończenie projektu: 2018-06-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Programy computerowe - Office dla Mac, EndNote oraz Parallels Desktop. Za kwotę 2 450 PLN
 2. komputer typu iMac. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Complexity of the early Archean Uivak Gneiss: Insights from Tigigakyuk Inlet, Saglek Block, Labrador, Canada and possible correlations with south West Greenland IF: 3,907
  Autorzy:
  Sałacińska, A., Kusiak, M.A., Whitehouse, M.J., Dunkley, D.J., Wilde, S.A., Kielman, R.
  Czasopismo:
  Precambrian Research (rok: 2018, tom: 315, strony: 103-119), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.precamres.2018.07.011 - link do publikacji
 2. Peak to post-peak thermal history of the Saglek Block of Labrador: A multiphase and multi-instrumental approach to geochronology. IF: 3,347
  Autorzy:
  Kusiak, M.A., Dunkley, D.J., Whitehouse, M.J., Wilde, S.A., Salacinska, A., Konecny, P., Szopa, K., Gaweda, A., Chew, D.
  Czasopismo:
  Chemical Geology (rok: 2018, tom: 484, strony: 210-223), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Two Neoarchean teconothermal events on the western edge of the North Atlantic Craton, as revealed by SIMS dating of the Saglek Block, Nain Province, Labrador. IF: 2,683
  Autorzy:
  Dunkley, D.J., Kusiak, M.A., Wilde, S.A., Whitehouse, M.J., Sałacińska, A., Kielman, R., Konecny, P.
  Czasopismo:
  Journal of the Geological Society (rok: 2020, tom: 177, strony: 31-49), Wydawca: Lyell
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1144/jgs2018-153 - link do publikacji
 4. Wstępne wyniki badań petrograficznych archaicznych gnejsów Uivak (Prowincja Nain, Labrador).
  Autorzy:
  Sałacińska A., Kusiak M.A.
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2017, tom: 65, strony: 383-391), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
 5. Improving U-Th-Pb electron microprobe dating using monazite age references IF: 3,347
  Autorzy:
  Konecny, P., Kusiak, M.A., Dunkley, D.
  Czasopismo:
  Chemical Geology (rok: 2018, tom: 484, strony: 22-35), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemgeo.2018.02.014 - link do publikacji
 6. On the true antiquity of Eoarchean chemofossils – assessing the claim for Earth's oldest biogenic graphite in the Saglek Block of Labrador. IF: 3,907
  Autorzy:
  Whitehouse, M.J., Dunkley, D.J., Kusiak, M.A., Wilde, S.A.
  Czasopismo:
  Precambrian Research (rok: 2019, tom: 323, strony: 70-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.precamres.2019.01.001. - link do publikacji
 7. W poszukiwaniu fragmentów najstarszej skorupy kontynentalnej na Labradorze.
  Autorzy:
  Kusiak M.A. Sałacińska A.
  Czasopismo:
  Przegląd Geologiczny (rok: 2016, tom: 64, strony: 896-901), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Opublikowana
 8. Gneiss formation events in the Saglek Block, Labrador; a reappraisal of the Uivak Gneiss IF: 2,276
  Autorzy:
  Sałacińska, A., Kusiak, M.A., Whitehouse, M.J., Dunkley, D.J., Wilde, S.A., Kielman, R., Król, P.
  Czasopismo:
  International Journal of Earth Sciences (rok: 2019, tom: 108, strony: 753-778), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00531-019-01677-y - link do publikacji
 1. A monazite and zircon record of Neoarchean polymetamorphism in the Saglek Block of Labrador
  Autorzy:
  Kusiak, M.A., Dunkley, D.J., Wilde, S.A., Konecny, P., Salacinska, A., Whitehouse, M.J.
  Konferencja:
  Goldschmidt (rok: 2017, ), Wydawca: Geochemical Society
  Data:
  konferencja 13-18.08.
  Status:
  Opublikowana
 2. Metamorphic monazite and zircon SHRIMP ages from the Saglek block, Labrador.
  Autorzy:
  Kusiak, M.A., Dunkley D.J., Wilde, S.A., Sałacińska, A., Whitehouse, M.J., Kielman, R.
  Konferencja:
  VIII International SHRIMP Workshop, Granada, Spain (rok: 2016, ), Wydawca: Granada University
  Data:
  konferencja 6-10.09.
  Status:
  Opublikowana
 3. Age complexity in the composite Uivak Gneiss of the Saglek Block, Labrador.
  Autorzy:
  Sałacińska, A., Kusiak, M.A., Whitehouse, M.J., Dunkley, D.J., Wilde, S.A., Kielman, R.
  Konferencja:
  VIII International SHRIMP Workshop, Granada, Spain (rok: 2016, ), Wydawca: Granada University
  Data:
  konferencja 6-10.09.
  Status:
  Opublikowana
 4. Petrographic description of gneisses from Saglek Block (Northern Labrador, Canada) as a basis for searching for the Archean crust – preliminary data.
  Autorzy:
  Sałacińska, A., Kusiak, M.A., Whitehouse, M.J., Dunkley, D.J., Wilde, S.A.
  Konferencja:
  XXXVI Polar Conference (rok: 2016, ), Wydawca: UMCS
  Data:
  konferencja 8-11.06.
  Status:
  Opublikowana
 1. Wyprawy i programy badawcze
  Autorzy:
  Sałacińska A., Kusiak M.
  Książka:
  Biuletyn Polarny (rok: 2018, tom: 21-22, strony: 31-33), Wydawca: Polskie Konsorcjum Polarne
  Status:
  Opublikowana