Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Strukturalne modyfikacje endotoksyn bakteryjnych (lipopolisacharydów, LPS) istotne z punktu widzenia przyszłych antybakteryjnych strategii terapeutycznych.

2014/15/B/NZ6/03203

Słowa kluczowe:

endotoksyna lipopolisacharyd LPS sepsa wspólny enterobacteryjny antygen ECA antygen kapsularny antygen K antygen M NMR spektrometria mas SPR oddziaływania

Deskryptory:

  • NZ6_4: Bakteriologia
  • NZ6_1: Odporność swoista i nieswoista

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akademia Nauk

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jolanta Łukasiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 728 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-30

Zakończenie projektu: 2019-09-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Wirówka preparatywna z rotorem wychyłowym i adapterem 4 x 750 ml. Za kwotę 70 000 PLN
  2. Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa.
  3. Komputer osobisty typu notebook. Za kwotę 6 346 PLN