Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Strukturalne modyfikacje endotoksyn bakteryjnych (lipopolisacharydów, LPS) istotne z punktu widzenia przyszłych antybakteryjnych strategii terapeutycznych.

2014/15/B/NZ6/03203

Słowa kluczowe:

endotoksyna lipopolisacharyd LPS sepsa wspólny enterobacteryjny antygen ECA antygen kapsularny antygen K antygen M NMR spektrometria mas SPR oddziaływania

Deskryptory:

 • NZ6_4: Bakteriologia
 • NZ6_1: Odporność swoista i nieswoista

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akademia Nauk

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jolanta Łukasiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 728 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-30

Zakończenie projektu: 2019-09-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. A New Look at the Enterobacterial Common Antigen Forms Obtained during Rough Lipopolysaccharides Purification IF: 4,556
  Autorzy:
  Tomasz K Gozdziewicz, Anna Maciejewska, Alona Tsybulska, Czeslaw Lugowski and Jolanta Lukasiewicz
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2021, tom: nie przypisano, strony: 701), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms - link do publikacji
 2. Lipopolysaccharide-Linked Enterobacterial Common Antigen (ECA LPS) Occurs in Rough Strains of Escherichia coli R1, R2, and R4 IF: 4,556
  Autorzy:
  Anna Maciejewska, Marta Kaszowska, Wojciech Jachymek, Czeslaw Lugowski, Jolanta Lukasiewicz
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21, strony: 21(17), 6038), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21176038 - link do publikacji
 3. Structural Studies of the Lipopolysaccharide Isolated from Plesiomonas shigelloides O22:H3 (CNCTC 90/89) IF: 4,556
  Autorzy:
  Anna Maciejewska, Brygida Bednarczyk, Czeslaw Lugowski, Jolanta Lukasiewicz
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21, strony: 21(18), 6788), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21186788 - link do publikacji