Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie nowych układów sorpcyjnych na bazie krzemionki z unieruchomioną cieczą jonową do oznaczania organicznych zanieczyszczeń środowiska za pomocą mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i chromatografii gazowej (SPME-GC).

2014/15/N/ST4/02732

Słowa kluczowe:

CIECZE JONOWE MIKROEKSTRAKCJA DO FAZY STACJONARNEJ ORGANICZNE ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

Deskryptory:

 • ST5_7: Ciecze jonowe
 • ST5_13: Chemia środowiska
 • ST4_1: Chemia fizyczna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Łukasz Marcinkowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 98 208 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-05

Zakończenie projektu: 2017-08-04

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Interactions of N-alkyl-N-methylmorpholinium based ionic liquids with acetonitrile studied by density and velocity of sound measurements and molecular dynamics simulations IF: 4,561
  Autorzy:
  Łukasz MArcinkowski, Maciej Śmiechowski, Emil Szepiński, Adam Kloskowski, Dorota Warmińska
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2019, tom: 286, strony: 110845), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2019.04.152 - link do publikacji
 2. Analytical applications and physicochemical properties of ionic liquid-based hybrid materials: A review IF: 5,256
  Autorzy:
  Kateryna, Yavir, Łukasz Marcinkowski, Renata Marcinkowska, Jacek Namieśnik, Adam Kloskowski
  Czasopismo:
  Analytica Chimica Acta (rok: 2019, tom: 1054, strony: 44942), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Density, sound velocity, viscosity, and refractive index of new morpholinium ionic liquids with amino acid-based anions: Effect of temperature, alkyl chain length, and anion IF: 4,561
  Autorzy:
  Łukasz Marcinkowski, Emil Szepiński, Maria J.Milewska, Adam Kloskowski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2019, tom: 284, strony: 557-568), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2019.04.026 - link do publikacji
 4. Solvation of ionic liquids based on N-methyl-N-alkylmorpholinium cations in N,N-dimethylformamide and N,N-dimethylacetamide – volumetric and compressibility studies IF: 2,726
  Autorzy:
  Łukasz Marcinkowski, Adam Kloskowski, Dorota Warmińska
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Thermodynamics (rok: 2018, tom: 119, strony: 92-101), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2017.12.018Get - link do publikacji
 5. Evaluation of Gas Chromatography Stationary Phases Based on Morpholinium Ionic Liquids by McReynolds Constants and Activity Coefficients at Infinite Dilution IF: 0,962
  Autorzy:
  Kateryna Yavir, Łukasz Marcinkowski, Adam Kloskowski, Jacek Namieśnika
  Czasopismo:
  JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL (rok: 2017, tom: 100, strony: 44937), Wydawca: AOAC International
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5740/jaoacint.17-210 - link do publikacji