Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały typu MOF na bazie jonów chromu (II) i ich reaktywność w procesach redox.

2014/15/N/ST5/02919

Słowa kluczowe:

materiały mikroporowate polimery koordynacyjne reakcje redox

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Leszczyński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-03

Zakończenie projektu: 2017-11-02

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Mieszadło magnetyczne. Za kwotę 4 000 PLN
 2. Komputer typu laptop. Za kwotę 4 000 PLN
 3. Aparat fotograficzny montowany do mikroskopu optycznego. Za kwotę 2 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Straightforward Synthesis of Single-Crystalline and Redox-Active Cr(II)-carboxylate MOFs IF: 4,7
  Autorzy:
  M. K. Leszczyński, A. Kornowicz, D. Prochowicz, I. Justyniak, K. Noworyta, J. Lewiński
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2018, tom: 57, strony: 4803-4806), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b00395 - link do publikacji