Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czwartorzędowa paleocyrkulacja atmosferyczna miedzy Wisłą a Morzem Czarnym w świetle wyników pomiarów anizotropii podatności magnetycznej i badań proweniencji materiału detrytycznego pokryw lessowych.

2014/15/B/ST10/03695

Słowa kluczowe:

paleoklimat czwartorzęd lessy podatnść magnetyczna anizotropia wiek izotopowy Polska Ukraina

Deskryptory:

 • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Nawrocki 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 678 650 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-13

Zakończenie projektu: 2018-07-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. automatyczny mostek do pomiarów podatności magnetycznej w kilku częstotliwosciach,. Za kwotę 210 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Palaeowind directions and sources of detrital material archived in the Roxolany loess section (southern Ukraine) IF: 2,578
  Autorzy:
  Nawrocki J., Gozhik P., Łanczont M., Pańczyk M., Komar M., Bogucki A., Williams J.S., Czupy Z.
  Czasopismo:
  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeogeography (rok: 2018, tom: 496, strony: 121-135), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.palaeo.2018.01.028 - link do publikacji
 2. Fluctuations of the Fenoscandian Ice Sheet recorded in the anisotropy of magnetic susceptibility of periglacial loess from Ukraine. IF: 2,348
  Autorzy:
  Nawrocki J., Bogucki A., Gozhik P., Łanczont M., Pańczyk M., Standzikowski K., Komar M., Rosowiecka O., Tomeniuk O.
  Czasopismo:
  Boreas (rok: 2020, tom: 48, strony: 940-952), Wydawca: Wiley& Sons Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/bor.12400 - link do publikacji
 3. Possible sources and transport pathways of loess deposited in Poland and Ukraine from detrital zircon U-Pb age spectra. IF: 2,949
  Autorzy:
  Pańczyk M., Nawrocki J., Bogucki A., Gozhik P., Łanczont M.
  Czasopismo:
  Aeolian Research (rok: 2020, tom: 45, strony: 100598), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.aeolia.2020.100598 - link do publikacji
 4. The Hilina Pali palaeomagnetic excursion and possible self-reversal in the loess from western Ukraine IF: 2,348
  Autorzy:
  J. Nawrocki, A. Bogucki, M.Łanczont, T. Werner, K. Standzikowski, M. Pańczyk
  Czasopismo:
  Boreas (rok: 2018, tom: 47, strony: 954-966), Wydawca: Wiley & Sons Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/bor.12305 - link do publikacji