Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Proweniencja skał klastycznych w przed-dewońskich basenach osadowych Sudetów i ich ewolucja w orogenezie waryscyjskiej: wiek U-Pb cyrkonów detrytycznych i ścieżki P-T-t

2014/15/B/ST10/03938

Słowa kluczowe:

Przed-waryscyjskie baseny sedymentacyjne Masyw Czeski mozaikowa budowa Sudetów orogen waryscyjski terrany wiek U-Pb cyrkonów geochronologia monacytu

Deskryptory:

 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
 • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Geologicznych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mirosław Jastrzębski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 455 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-23

Zakończenie projektu: 2018-06-22

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Provenance of Precambrian basement of the Brunovistulian Terrane: new data from its Silesian part (Czech Republic, Poland), central Europe, and implications for Gondwana break-up IF: 4,427
  Autorzy:
  Jastrzębski, M. Żelaźniewcz, A. Slama, J, Machowiak, K., Śliwiński, M. Jaźwa, A, Kocjan I.
  Czasopismo:
  Precambrian Research (rok: 2021, tom: w druku, strony: Article 106108), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.precamres.2021.106108 - link do publikacji
 2. Eo-Variscan metamorphism in the Bohemian Massif: thermodynamic modeling and monazite geochronology of gneisses and granulites of the Góry Sowie Massif, SW Poland IF: 4,046
  Autorzy:
  Jastrzębski M., Budzyń B., Żelaźniewicz A., Konečný P., Sláma J., Kozub-Budzyń G.A., Skrzypek E., Jaźwa A
  Czasopismo:
  Journal of Metamorphic Geology (rok: 2021, tom: w druku, strony: w druku), Wydawca: John Wiley & Sons Ltd
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1111/jmg.12589 - link do publikacji
 3. Age constraints on the Pre-Variscan and Variscan thermal events in the Kamieniec Ząbkowicki Metamorphic belt (the Fore-Sudetic Block, SW Poland) IF: 1,025
  Autorzy:
  Jastrzębski M., Żelaźniewicz A., Budzyń B., Sláma J., Konečný P.
  Czasopismo:
  Annales Societatis Geologrum Poloniae (rok: 2020, tom: 90, strony: 27-49), Wydawca: Polish Geological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14241/asgp.2020.05 - link do publikacji
 1. Age and provenance of metavolcano-sedimentary basins in the Sudetes, Poland and Czech Republic: LA-ICPMS U-Pb zircon geochronology
  Autorzy:
  Jastrzębski, M., Żelaźniewicz, A, Sláma, J., Budzyń. B., Jaźwa, A.
  Konferencja:
  16th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (rok: 2018, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, Krakow Poland
  Data:
  konferencja 18-21 kwietnia 2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Timing of granulite- and amphibolite facies metamorphism in the Góry Sowie Massif, the Sudetes,
  Autorzy:
  Jastrzębski, M., Budzyń, B., Żelaźniewicz, A, Kozub-Budzyń, G.
  Konferencja:
  15th Meetintg of th eCentral European Tectonic Group (CETeG) (rok: 2017, ), Wydawca: Szeged, Hungary
  Data:
  konferencja 05.04.2017-08.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. The monazite geochronology of tectonometamorphic events in the Góry Sowie Massif, Sudetes.
  Autorzy:
  Jastrzębski M., Budzyń B., Żelaźniewicz A., Kozub-Budzyń G.A.
  Konferencja:
  XXIII Session of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland: "Subduction systems in the Sudetes and realted areas", Stara Morawa, Polska (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
  Data:
  konferencja 20.10.2016-23.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Diachronous metamorphism and exhumation of the Sudety Mts: evidence from monazite geochronology and thermodynamic modeling.
  Autorzy:
  Jastrzębski, M., Budzyń, B., Żelaźniewicz, A., Kozub-Budzyń, G., Konečný, P.
  Konferencja:
  XXIV Session of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit", Kraków
  Data:
  konferencja 19.10.2017-22.10.2017
  Status:
  Opublikowana