Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie funkcji falowej protonu na froncie świetlnym

2014/15/N/ST2/03451

Słowa kluczowe:

proton QCD hamiltonian kwark gluon parton spin czynnik ksztaltu funkcja struktury renormalizacja teoria efektywna

Deskryptory:

 • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola
 • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Arkadiusz Trawiński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 64 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-20

Zakończenie projektu: 2017-01-19

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Effective particles in quantum field theory IF: 0,558
  Autorzy:
  Stanisław D. Głazek i Arkadiusz P. Trawiński
  Czasopismo:
  Few Body Syst. (rok: 2017, tom: 58, strony: 49), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00601-016-1194-x - link do publikacji