Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika neoglacjału Szetlandów Południowych (Antarktyka Zachodnia) z perspektywy badań mikropaleontologicznych i izotopowych

2014/15/N/ST10/05157

Słowa kluczowe:

holocen neoglacjał okrzemki Antarktyka Zachodnia

Deskryptory:

  • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu, dynamika atmosfery
  • ST10_4: Geochemia
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marlena Świło 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 98 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-10

Zakończenie projektu: 2018-01-09

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony