Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka struktury i funkcji aparatu fotosyntetycznego z ekstremofilnej czerwonej mikroalgi Cyanidioschyzon merolae

2014/15/B/NZ1/00975

Słowa kluczowe:

fotosynteza konwersja energii słonecznej fotosystem I fotosystem II przejście stanów

Deskryptory:

 • NZ1_4: Biologia strukturalna
 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_3: Biofizyka

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Kargul 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 671 356 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-05

Zakończenie projektu: 2019-02-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Kolumny szklane do systemu HPLC (2 szt.). Za kwotę 7 000 PLN
 2. Lodówka.
 3. Przystawka do spektrofotometru UV-VIS do pomiarów transmitancji filmów i filtrów.
 4. System Mini-Protean do SDS-PAGE i Western blotting. Za kwotę 10 000 PLN
 5. Wózek.
 6. 2 komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem i monitorami (2 szt.). Za kwotę 12 500 PLN
 7. Fitotron z modulowaną ilością i jakością światła. Za kwotę 55 000 PLN
 8. Komputer stacjonarny z monitorem i oprogramowaniem.
 9. Laptop wraz z oprogramowaniem.
 10. Mieszadła magnetyczne (4 szt.). Za kwotę 9 600 PLN
 11. Rotametr szklany. Za kwotę 2 000 PLN
 12. laptop z oprogramowaniem.
 13. Fluorymetr PAM. Za kwotę 6 835 PLN
 14. Fluorymetr z przystawką do pomiarów w 77K. Za kwotę 120 000 PLN
 15. Kolumna SEC do systemu HPLC. Za kwotę 6 500 PLN
 16. Miernik światła.
 17. wózek.
 18. Pompa próżniowa.
 19. Zestawy pipet automatycznych (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN
 20. Fitotron z modulowaną ilością i jakością światła.
 21. Inkubator orbitalny Innova 43R z oświetleniem fotosyntetycznym. Za kwotę 93 000 PLN
 22. Kuchnia mikrofalowa.
 23. Mikser gradientowy i celka preparatywna do systemu HPLC. Za kwotę 35 000 PLN
 24. Spektrofotometr UV-VIS z przystawką termostatującą i sterownikiem. Za kwotę 56 000 PLN
 25. Waga analityczna. Za kwotę 7 500 PLN
 26. Waga laboratoryjna (2 szt.). Za kwotę 11 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Biofunctionalisation of p-doped silicon with cytochrome c553 minimises charge recombination and enhances photovoltaic performance of the all-solid-state photosystem I-based biophotoelectrode. IF: 3,108
  Autorzy:
  Janna Olmos J, Becquet P, Gront D, Sar J, Dąbrowski A, Gawlik G, Teodorczyk M, Pawlak D, Kargul J
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 47854–47866), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra10895h - link do publikacji
 2. On the nature of uncoupled chlorophylls in the extremophilic photosystem I light harvesting I supercomplex. IF: 3,465
  Autorzy:
  Szewczyk S, Abram M, Białek R, Haniewicz P, Karolczak J, Gapiński J, Kargul J, Gibasiewicz K
  Czasopismo:
  Biochem. Biophys. Acta Bioener. (rok: 2019, tom: 1861, strony: 148136), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbabio.2019.148136 - link do publikacji
 3. Plasmon-induced absorption of blind chlorophylls in photosynthetic proteins assembled on silver nanowires IF: 7,76
  Autorzy:
  Marcin Szalkowski, Julian David Janna Olmos, Dorota Buczyńska, Sebastian Maćkowski, Dorota Kowalska, Joanna Kargul
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2017, tom: 9, strony: 10475–10486), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7nr03866f - link do publikacji
 4. Unequal misses during the flash-induced advancement of photosystem II: effects of the S-state and acceptor side cycles. IF: 3,216
  Autorzy:
  Pham LV, Janna Olmos JD, Chernev P, Kargul J, Messinger J
  Czasopismo:
  Photosynthesis Research (rok: 2018, tom: 139, strony: 93–106), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11120-018-0574-0 - link do publikacji
 5. Molecular Mechanisms of Photoadaptation of Photosystem I Supercomplex from an Evolutionary Cyanobacterial/Algal Intermediate IF: 6,456
  Autorzy:
  Patrycja Haniewicz, Mateusz Abram, Lukáš Nosek, Joanna Kirkpatrick, Eithar El-Mohsnawy, Julian D. Janna Olmos, Roman Kouril, Joanna Kargul
  Czasopismo:
  Plant Physiology (rok: 2018, tom: 176, strony: 1433–1451), Wydawca: Americal Society of Plant Biologists
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1104/pp.17.01022 - link do publikacji
 6. Remodeling of excitation energy transfer in extremophilic red algal PSI-LHCI complex during light adaptation. IF: 3,465
  Autorzy:
  Abram M, Białek R, Szewczyk S, Karolczak J, Gibasiewicz K, Kargul J
  Czasopismo:
  Biochem. Biophys. Acta Bioener. (rok: 2019, tom: 1861, strony: 148093), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbabio.2019.148093 - link do publikacji
 1. Molecular mechanisms of photoprotection in highly robust PSI-LHCI supercomplex from an extremophilic red alga Cyanidioschyzon merolae
  Autorzy:
  Patrycja Haniewicz, Julian David Janna Olmos, Tomasz Krupnik, Laura S. van Bezouwen, Mateusz Abram, Egbert J. Boekema and Joanna Kargul
  Konferencja:
  17th International Congress on Photosynthesis Research (rok: 2016, ), Wydawca: International Society of Photosynthesis Research
  Data:
  konferencja 7 – 12 sierpnia 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Artificial Photosynthesis: Current Advances and Challenges
  Autorzy:
  Kargul J, Kiliszek M
  Książka:
  Bioelectrochemical Interface Engineering (rok: 2020, tom: N/A, strony: 271–310), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana
 2. Biophotovoltaic Systems Based on Photosynthetic Complexes.
  Autorzy:
  Joanna Kargul, Grzegorz Bubak, Gleb Andryianau
  Książka:
  Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry (rok: 2018, tom: 7, strony: 43-63), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana