Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Właściwości i analityczne zastosowania nowych zminiaturyzowanych elektrod woltamperometrycznych osadzanych z fazy gazowej

2014/15/B/ST8/03921

Słowa kluczowe:

miniaturowe elektrody błonkowe modyfikacja elektrod błonkowych chemiczne i fizyczne osadzanie z fazy gazowej (PDV CDV) woltamperometria stripingowa woltamperometria katalityczna

Deskryptory:

  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Bobrowski 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 599 282 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-23

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony