Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozpraszanie nisko-energetycznych elektronów i pozytonów na atomach i molekułach - eksperyment i teoria.

2014/15/D/ST2/02358

Słowa kluczowe:

rozpraszanie elektronów rozpraszanie pozytonów przekroje czynne

Deskryptory:

 • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kamil Fedus 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 499 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-13

Zakończenie projektu: 2020-07-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Cross Sections for Electron Collisions with NF3 IF: 4,204
  Autorzy:
  M. Song, J. Yoon, H. Cho, G. Karwasz, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. R. Hamilton, J. Tennyson
  Czasopismo:
  Journal of Physical and Chemical Reference Data (rok: 2017, tom: 46, strony: 043104 (1-16)), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5000687 - link do publikacji
 2. The POCOBIO Database for Computed Scattering Cross-Sections for Positron Collisions with Biomolecular Systems IF: 0,857
  Autorzy:
  Jan Franz
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 132, strony: 1478-1481), Wydawca: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.1478 - link do publikacji
 3. Binary-encounter dipole model for positron-impact direct ionization IF: 2,907
  Autorzy:
  Kamil Fedus, Grzegorz Piotr Karwasz
  Czasopismo:
  Physical Review A (rok: 2019, tom: 100, strony: 62702), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.100.062702 - link do publikacji
 4. Do positrons measure atomic and molecular diameters? IF: 1,208
  Autorzy:
  J. Franz, K. Fedus, G. P. Karwasz
  Czasopismo:
  The European Physical Journal D (rok: 2016, tom: 70, strony: 155 (1-7)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjd/e2016-70100-3 - link do publikacji
 5. Electron scattering on molecules: search for semi-empirical indications IF: 1,288
  Autorzy:
  K. Fedus, G. Karwasz
  Czasopismo:
  European Physical Journal D (rok: 2017, tom: 71, strony: 138 (1-10)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjd/e2017-80065-2 - link do publikacji
 6. Markov Chain Monte Carlo Effective Range Analysis of Low-Energy Electron Elastic Scattering from Xenon IF: 0,81
  Autorzy:
  K. Fedus
  Czasopismo:
  Brazilian Journal of Physics (rok: 2016, tom: 46, strony: 44935), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13538-015-0382-3 - link do publikacji
 7. Positronium Formation in Molecular Gases — from Experiment to Modeling IF: 0,904
  Autorzy:
  A. Karbowski, K. Fedus, G. Karwasz
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica B (rok: 2017, tom: 48, strony: 1593 - 1599), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5506/APhysPolB.48.1593 - link do publikacji
 8. Positronium Formation in Organic Liquids IF: 0,469
  Autorzy:
  A. Karbowski, K. Fedus, K. Służewski, J. Bruzdowska, G. Karwasz
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 132, strony: 1466-1470), Wydawca: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.1466 - link do publikacji
 9. A rigid sphere approach to positron elastic scattering by noble gases, molecular hydrogen, nitrogen and methane IF: 1,208
  Autorzy:
  K. Fedus
  Czasopismo:
  The European Physical Journal D (rok: 2016, tom: 70, strony: 261 (1-11)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjd/e2016-70452-6 - link do publikacji
 10. Low-energy positron scattering from gas-phase benzene IF: 1,393
  Autorzy:
  Jan Franz, Małgorzata Franz
  Czasopismo:
  European Physical Journal D (rok: 2019, tom: 73:192, strony: 44932), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/ep - link do publikacji
 11. Positron-electron correlation-polarization potentials for the calculation of positron collisions with atoms and molecules IF: 1,288
  Autorzy:
  J. Franz
  Czasopismo:
  European Physical Journal D (rok: 2017, tom: 71, strony: 44), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjd/e2017-70591-2 - link do publikacji