Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza sekwencji regulatorowych w genie SPAST oraz badanie wpływu zmian w ich obrębie na elementy transkrypcyjnej i potranskrypcyjnej regulacji jego ekspresji w patomechanizmie dziedzicznej spastycznej paraplegii typu 4.

2014/15/N/NZ2/00395

Słowa kluczowe:

SPAST spastyna dziedziczne spastyczna paraplegie HSP regulacja transkrypcji czynniki transkrypcyjne miRNA

Deskryptory:

  • NZ2_1: Genetyka molekularna
  • NZ2_11: Epidemiologia genetyczna
  • NZ2_12: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Psychiatrii i Neurologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewelina Elert-Dobkowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 99 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-05

Zakończenie projektu: 2018-08-04

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony