Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Potencjał fitoremediacyjny rodzimych gatunków drzew i krzewów rosnących na ekstremalnie zanieczyszczonych metalami śladowymi i metaloidami osadach poflotacyjnych

2014/15/B/NZ9/02172

Słowa kluczowe:

toksyczność pierwiastki śladowe akumulacja drzewa krzewy wiązanie metali

Deskryptory:

 • NZ9_10: Bioremediacja

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Goliński 

Liczba wykonawców projektu: 13

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 137 713 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-17

Zakończenie projektu: 2019-01-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Młynek laboratoryjny. Za kwotę 60 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 1. Arsenite phytoextraction and its influence on selected nutritional elements in one-year-old tree species. IF: 2,746
  Autorzy:
  Budzyńska S., Krzesłowska M., Niedzielski P., Goliński P., Mleczek M.
  Czasopismo:
  Microchemical Journal (rok: 2017, tom: 133, strony: 530-538), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.microc. - link do publikacji
 2. Profile and concentration of the low molecular weight organic acids and phenolic compounds created by two-year-old Acer platanoides seedlings growing under different As forms IF: 7,65
  Autorzy:
  Zuzanna Magdziaka, Monika Gąseckaa, Anna Budkab, Piotr Golińskia, Mirosław Mleczek
  Czasopismo:
  Journal of Hazardous Materials (rok: 2020, tom: 392, strony: 44575), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jhazmat.2020.122280 - link do publikacji
 3. Arsenic content in two-year-old Acer platanoides L. and Tilia cordata Miller seedlings growing under dimethylarsinic acid exposure – model experiment IF: 2,8
  Autorzy:
  Budzyńska S. , Goliński P., Niedzielski P., Gąsecka M., Mleczek M.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2019, tom: 26, strony: 6877–6889), Wydawca: SPRINGER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-018-04121-x - link do publikacji
 4. Arsenic forms in phytoextraction of this metalloid in organs of 2-year-old Acer platanoides seedlings. IF: 2,8
  Autorzy:
  Budzyńska S., Magdziak Z., Goliński P., Niedzielski P., Mleczek M.,
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2018, tom: 25, strony: 27260-27273), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-018-2739-y - link do publikacji
 5. Differentiation in low molecular weight organic acids exudation into rhizosphere and their creation in Ulmus laevis Pall organs treated by As – pot experiment IF: 1,091
  Autorzy:
  Magdziak Z., Goliński P., Gąsecka M., Budka A., Mleczek M.
  Czasopismo:
  Chemistry and Ecology (rok: 2018, tom: 35, strony: 36-53), Wydawca: Taylor&Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02757540.2018.1531986 - link do publikacji
 6. Phytoextraction of arsenic forms in selected tree species growing in As-polluted mining sludge IF: 1,561
  Autorzy:
  Budzyńska S., Mleczek P., Szostek M., Goliński P., Niedzielski P., Kaniuczak J., Rissmann I., Rymaniak E., Mleczek M.
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Science and Health Part A (rok: 2019, tom: 54, strony: 933–942), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10934529.2019.1609322 - link do publikacji
 7. Phytoextraction of potentially toxic elements by six tree species growing on hazardous mining sludge. IF: 2,741
  Autorzy:
  Mleczek M., Goliński P., Krzesłowska M., Gąsecka M., Magdziak Z., Rutkowski P., Budzyńska S., Waliszewska B., Kozubik T., Karolewski Z., Niedzielski P.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2017, tom: 24, strony: 22183-22195), Wydawca: SPRINGER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-017-9842-3 - link do publikacji
 8. The importance of substrate compaction and chemical composition in the phytoextraction of elements by Pinus sylvestris L. IF: 1,561
  Autorzy:
  Mleczek M., Goliński P., Waliszewska B., Mocek A., Gąsecka M., Zborowska M., Magdziak Z., Cichy W.J., Mazela B., Kozubik T., Mocek-Płóciniak A., Moliński W., Niedzielski P.
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Science and Health Part A (rok: 2018, tom: 53, strony: 1029-1038), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10934529.2018.1471116 - link do publikacji
 9. Arsenate phytoextraction abilities of one-year-old tree species and its effects on the nutritional element content in plant organs IF: 1,886
  Autorzy:
  Budzyńska S., Krzesłowska M., Niedzielski P., Goliński P., Mleczek M.
  Czasopismo:
  International Journal of Phytoremediation (rok: 2019, tom: 21, strony: 1019–1031), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15226514.2019.1594684 - link do publikacji
 10. Changes in the chemical composition and the structure of cellulose and lignin in elm wood exposed to various forms of arsenic IF: 3,809
  Autorzy:
  Waliszewska B., Szentner K., Goliński P., Mleczek M.
  Czasopismo:
  Cellulose (rok: 2019, tom: 26, strony: 6303–6315), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10570-019-02511-z - link do publikacji
 11. Arsenic forms and their combinations induce differences in phenolic accumulation in Ulmus laevis Pall. IF: 2,833
  Autorzy:
  Drzewiecka K., Gąsecka M.,Rutkowski P., Magdziak Z., Goliński P., Mleczek M.
  Czasopismo:
  Journal of Plant Physiology (rok: 2018, tom: 220, strony: 34-42), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jplph.2017.09.013 - link do publikacji
 12. The influence of As forms in substrate on the phytoextraction of this metalloid in Ulmus laevis Pall organs - Pot experiment IF: 2,746
  Autorzy:
  Budzyńska S., Mleczek M., Goliński P., Rutkowski P., Niedzielski P.
  Czasopismo:
  Microchemical Journal (rok: 2017, tom: 132, strony: 333-340), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.microc.2017.01.030 - link do publikacji
 13. Alterations of root archtecture and cell wall modifications in Tilia cordata Miller (Linden) growing on mining sludge IF: 4,358
  Autorzy:
  Krzesłowska M., Timmers Antonius C.J., Mleczek M.,Niedzielski P.,Rabęda I., Woźny A., Goliński Pi
  Czasopismo:
  Environmental Pollution (rok: 2019, tom: 248, strony: 247-259), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.envpol.2019.02.019 - link do publikacji
 14. Copper and nickel co-treatment alters metal uptake and stress parameters of Salix purpurea × viminalis. IF: 2,833
  Autorzy:
  Drzewiecka K., Mleczek M., Gąsecka M., Magdziak Z., Budka A., Chadzinikolau T., Kaczmarek Z., Goliński P.
  Czasopismo:
  Journal of Plant Physiology (rok: 2017, tom: 216, strony: 125-134), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jplph.2017.04.020 - link do publikacji
 15. Salix viminalis L. - A highly effective plant in phytoextraction of elements IF: 4,427
  Autorzy:
  Mleczek M., Gąsecka M., Waliszewska B., Magdziak Z., Szostek M., Rutkowski P., Kaniuczak J., Zborowska M., Budzyńska S., Mleczek P., Niedzielski P.
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2018, tom: 212, strony: 67-78), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2018.08.055 - link do publikacji
 16. The role of selected tree species in industrial sewage sludge/flotation tailing management. IF: 1,77
  Autorzy:
  Mleczek M., Rutkowski P., Niedzielski P., Goliński P., Gąsecka M., Kozubik T., Dąbrowski J., Budzyńska S., Pakuła J.
  Czasopismo:
  International Journal of Phytoremediation (rok: 2016, tom: 18(11), strony: 1086-1095), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15226514.2016.1183579 - link do publikacji
 17. The significance of selected tree species age in their efficiency in elements phytoextraction from wastes mixture IF: 2,037
  Autorzy:
  Mleczek M., Rutkowski P., Kaniuczak J., Szostek M., Budka A., Magdziak Z., Budzyńska S., Kuczyńska-Kippen N., Niedzielski P.
  Czasopismo:
  International Journal of Environmental Science and Technology (rok: 2019, tom: 16, strony: 3579–3594), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13762-018-1996-0 - link do publikacji