Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tlenek węgla (CO) jako fizjologiczny czynnik gastroprotekcyjny i modulujący aktywność enzymów szlaku syntezy siarkowodoru (H2S) w eksperymentalnym modelu aspirynowych uszkodzeń błony śluzowej żołądka.

2014/15/N/NZ4/04564

Słowa kluczowe:

tlenek węgla siarkowodór gamma-liaza cystationiny beta-syntaza cystationiny sulftransferaza 3-merkaptopirogronianowa aspirynowe wrzody żołądka

Deskryptory:

 • NZ4_2: Fizjologia
 • NZ1_2: Biochemia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Magierowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 66 660 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-13

Zakończenie projektu: 2017-05-12

Planowany czas trwania projektu: 16 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Nitric oxide, afferent sensory nerves, and antioxidative enzymes in the mechanism of protection mediated by tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer and sodium hydrosulfide against aspirin-induced gastric damage. IF: 4,414
  Autorzy:
  Magierowski M, Hubalewska-Mazgaj M, Magierowska K, Wojcik D, Sliwowski Z, Kwiecien S, Brzozowski T
  Czasopismo:
  Journal of Gastroenterology (rok: 2017, tom: 2017, strony: 44938), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00535-017-1323-4 - link do publikacji
 2. Interaction between endogenous carbon monoxide and hydrogen sulfide in the mechanism of gastroprotection against acute aspirin-induced gastric damage. IF: 4,816
  Autorzy:
  Magierowski M, Magierowska K, Hubalewska-Mazgaj M, Adamski J, Bakalarz D, Sliwowski Z, Pajdo R, Kwiecien S, Brzozowski T
  Czasopismo:
  Pharmacological Research (rok: 2016, tom: 114, strony: 235-250), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.phrs.2016.11.001 - link do publikacji
 1. EVIDENCE FOR ANTIOXIDATIVE AND ANTIINFLAMMATORY PROPERTIES OF CARBON MONOXIDE AND HYDROGEN SULFIDE IN PATHOPHYSIOLOGY OF ASPIRIN-INDUCED GASTRIC DAMAGE
  Autorzy:
  Magierowski M, Magierowska K, Hubalewska-Mazgaj M, Adamski J, Sliwowski Z, Wojcik D, Kwiecien S, Brzozowski T
  Konferencja:
  United European Gastroenterology Week 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: United European Gastroenterology Journal; ISSN 2050-6406 (Print); ISSN 2050-6414 (Online)
  Data:
  konferencja 15-19 październik 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Gastroprotective effect of hydrogen sulfide and carbon monoxide against aspirin-induced damage: involvement of heme oxygenase-1 and transcription factor Nrf-2
  Autorzy:
  Magierowska K, Magierowski M, Kwiecien S, Adamski J, Hubalewska-Mazgaj M, Sliwowski Z, Brzozowski T
  Konferencja:
  4th International Conference on the Biology of Hydrogen Sulfide, Naples, Italy (rok: 2016, ), Wydawca: DIPARTIMENTO DI FARMACIA UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II
  Data:
  konferencja 3-5 czerwiec 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Gaseous mediators as a protective molecules against acute gastric damage (in "9th International Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organoprotection"
  Autorzy:
  Magierowska K, Magierowski M, Kwiecien S, Adamski J, Hubalewska-Mazgaj M, Sliwowski Z, Brzozowski T
  Konferencja:
  9th International Symposium on Cell/Tissue Injury and Cytoprotection/Organoprotection (ISTICO) (rok: 2016, ), Wydawca: Symposion
  Data:
  konferencja 15-17 wrzesień 2016
  Status:
  Opublikowana