Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielofunkcyjna modyfikacja tkanin z naniesionymi nanocząstkami grafenu

2014/15/B/ST8/04286

Słowa kluczowe:

wyroby włókiennicze nanopowłoki metoda zol-żel nanocząstki grafen

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Piórkowska-Gałęska 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 541 008 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-22

Zakończenie projektu: 2019-03-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Modification of cotton fabric with graphene and reduced graphene oxide using sol-gel method IF: 4,12
  Autorzy:
  D.Kowalczyk, W.Fortuniak, U.Mizerska, I.Kaminska, T.Makowski, S.Brzezinski, E.Piorkowska
  Czasopismo:
  Cellulose (rok: 2017, tom: 24, strony: 4057-4068), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10570-017-1389-4 - link do publikacji
 2. Conductive and superhydrophobic cotton fabric through pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionate) assisted thermal reduction of graphene oxide and modification with methyltrichlorosilane IF: 4,12
  Autorzy:
  T.Makowski, M.Svyntkivska, E.Piorkowska, U.Mizerska, W.Fortuniak, D.Kowalczyk, S.Brzeziński
  Czasopismo:
  Cellulose (rok: 2018, tom: 25, strony: 5377-5388), Wydawca: Spriger
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10570-018-1926-9 - link do publikacji
 3. Electrically conductive and hydrophobic rGO-containing organosilicon coating of cotton fabric IF: 3,334
  Autorzy:
  U.Mizerska, W.Fortuniak, T.Makowski, M.Svyntkivska, E.Piorkowska, D.Kowalczyk, S.Brzezinski
  Czasopismo:
  Progress in Organic Coatings (rok: 2019, tom: 137, strony: 105312), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.porgcoat.2019.105312 - link do publikacji
 4. Conductive cotton fabric through thermal reduction of graphene oxide enhanced by commercial antioxidants used in the plastics industry IF: 4,12
  Autorzy:
  M.Jedrzejczyk,T.Makowski, M.Svyntkovska, E.Piorkowska, U.Mizerska,W.Fortuniak, S.Brzeziński, D.Kowalczyk
  Czasopismo:
  Cellulose (rok: 2019, tom: 26, strony: 2191-2199), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10570-018-02233-8 - link do publikacji
 5. Hydrophobization of cotton fabric with silanes with different substituents IF: 4,379
  Autorzy:
  T.Makowski
  Czasopismo:
  Cellulose (rok: 2020, tom: 27, strony: 44935), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10570-019-02776-4 - link do publikacji
 6. Electrically conductive composite textiles modified with graphene using sol-gel method IF: 3,315
  Autorzy:
  D.Kowalczyk, S.Brzezinski, I.Kaminska, S.Wrobel, U.Mizerska, W.Fortuniak, E.Piorkowska, M.Svyntkivska, T.Makowski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2019, tom: 784, strony: 22-28), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.12.368 - link do publikacji
 7. Imparting antibacterial properties to electroconductive rGO modified cotton fabrics through deposition of silver particles and bonding of tert-butyloamino and N,N-dimethyl-N-octyloammonium groups IF: 3,334
  Autorzy:
  U.Mizerska, W.Fortuniak, T.Makowski, M.Svyntkivska, E.Piorkowska, D.Kowalczyk, S.Brzezinski, D.Kregiel
  Czasopismo:
  Progress in Organic Coatings (rok: 2020, tom: xx, strony: xx), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona