Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i właściwości fizykochemiczne związków kompleksowych lantanowców z ligandami heterocyklicznymi - zastosowanie w transformacji spektralnej i energetycznej ultrakrótkich impulsów światła

2014/15/B/ST5/04730

Słowa kluczowe:

zwiazki kompleksowe lantanowce materiały optyczne spektroskopia Ramana w podczerwieni femtosekundowa

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Hanuza 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 596 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-10

Zakończenie projektu: 2019-06-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Optical and magnetic properties of lanthanide(III) complexes with quercetin-5'-sulfonic acid in the solid state and silica glass IF: 2,12
  Autorzy:
  P. Godlewska, J. Hanuza, E. Kucharska, P. Solarz, S. Roszak, S.M. Kaczmarek, G. Leniec, M. Ptak, M. Kopacz, K. Hermanowicz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2020, tom: 1219, strony: 128504.1-128504.13), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2020.128504 - link do publikacji
 2. Structure and optical properties of 3-bromo-4-methylthio-2,6-lutidine N-oxide and its eight-coordinate europium(III) and terbium(III) aqua complexes IF: 3,28
  Autorzy:
  P. Godlewska, I. Bryndal, J. Hanuza, R. Lisiecki, J. Janczak, L. Macalik, T. Lis, J. Lorenc, J. Cieplik
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 3. DFT study of electron absorption and emission spectra of pyramidal LnPc(OAc) complexes of some lanthanide ions in the solid state IF: 2,536
  Autorzy:
  J. Hanuza, P. Godlewska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski, P. Kadłubański, J. Lorenc, A. Łukowiak, L. Macalik, Yu. Gerasymchuk, J. Legendziewicz
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta A (rok: 2018, tom: 196, strony: 202-208), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2018.01.003 - link do publikacji
 4. Molecular structure and vibrational spectra of quercetin and quercetin-5'-sulfonic acid IF: 1,682
  Autorzy:
  J. Hanuza, P. Godlewska, E. Kucharska, M. Ptak, M. Kopacz, M. Mączka, K. Hermanowicz, L. Macalik
  Czasopismo:
  Vibrational Spectroscopy (rok: 2017, tom: 88, strony: 94-105), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.vibspec.2016.11.007 - link do publikacji
 5. Spectroscopic investigation and DFT modelling studies of Eu3+ complex with 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanone IF: 2,88
  Autorzy:
  J. Hanuza, M. Ptak, R. Lisiecki, A. Kwocz, E. Kucharska, W. Ryba-Romanowski, M. Mączka, K. Hermanowicz, L. Macalik
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta A (rok: 2018, tom: 200, strony: 322-329), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2018.04.035 - link do publikacji
 6. Spectroscopic properties of Eu3+ complex with 2-hydroxy-4-metoxy-benzophenone – IR, Raman, DFT calculations and femtosecond laser excited luminescence IF: 2,686
  Autorzy:
  J. Hanuza, M. Ptak, R. Lisiecki, A. Kwocz, E. Kucharska, W. Ryba-Romanowski, M. Mączka, K. Hermanowicz, L. Macalik
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2017, tom: 190, strony: 371-378), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.05.082 - link do publikacji
 7. Synthesis, structural and spectroscopic properties of [N'-[(2,4-dihydroxyphenyl)methylidene]-4-(4-fluorophenyl)piperazine-1-carbothiohydrazide] thiosemicarbazone and its terbium complex IF: 1,943
  Autorzy:
  L. Macalik, M. Pyrkosz-Bulska, G. Małecki, K. Hermanowicz, P. Solarz, J. Hanuza
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry Communications , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 8. Optical studies of Pr(PAN)3, Gd(PAN)3 and Gd0.99Ln0.01(PAN)3 complexes where PAN = 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol and Ln = Eu, Sm, Tb, Nd, Yb IF: 2,284
  Autorzy:
  E. Kucharska, K. Hermanowicz, P. Solarz, M. Ptak, J. Hanuza, W. Ryba-Romanowski, P. Drożdżewski
  Czasopismo:
  Polyhedron (rok: 2020, tom: 184, strony: 114558.1-114558.10), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.poly.2020.114558 - link do publikacji
 9. Crystal structure, vibrational and optic properties of 2-N-methylamino-3-methylpyridine N-oxide - its X-ray and spectroscopic studies as well as DFT quantum chemical calculations IF: 2,12
  Autorzy:
  I. Bryndal, J. Lorenc, L. Macalik, J. Michalski, W. Sąsiadek, T. Lis, J. Hanuza
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2019, tom: 1195, strony: 208-219), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2019.05.064 - link do publikacji
 10. Crystallographic and spectroscopic studies as well as DFT quantum chemical calculations of hydrazo-bond conformation in 4,4'-dimethyl-3,3',5,5'-tetranitro-2,2'-hydrazobipyridine IF: 2,011
  Autorzy:
  E. Kucharska, I. Bryndal, T. Lis, K. Hermanowicz, J. Hanuza
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Stucture (rok: 2018, tom: 1173, strony: 750-762), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2018.07.040 - link do publikacji
 11. Molecular structure and spectroscopic properties of new neodymium complex with 3- bromo-2-chloro-6-picolinic N-oxide showing the ligand-to-metal energy transfer IF: 2,463
  Autorzy:
  L. Macalik, M. Wandas, W. Sąsiadek, J. Lorenc, R. Lisiecki, J. Hanuza
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2020, tom: 1223, strony: 128967.1-128967.11), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2020.128967 - link do publikacji
 12. Optical and magnetic properties of neodymium(III) six-coordinate complexes of 2,6-lutidine N-oxide derivatives IF: 2,291
  Autorzy:
  P. Godlewska, L. Macalik, J. Lorenc, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski, J. Hanuza, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, G. Leniec
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2019, tom: 276, strony: 294-301), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jssc.2019.05.018 - link do publikacji
 13. Optical properties of terbium(III) and gadolinium(III) complexes with 2 hydroxy 5 methyl 3 nicotinic and 5 methyl 3 nicotinic acids - a new sensitive ligands for energy transfer process IF: 2,779
  Autorzy:
  P. Godlewska, J. Hanuza, K. Hermanowicz, R. Lisiecki, J. Lorenc, W. Ryba-Romanowski, E. Kucharska, M. Ptak, L. Macalik
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2020, tom: 109, strony: 110208.1- 110208.7), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2020.110208 - link do publikacji
 14. Spectral and energetic transformation of femtosecond light impulses in the Eu3+ complex with dehydroacetic acid IF: 2,732
  Autorzy:
  J. Hanuza, M. Ptak, R. Lisiecki, J. Janczak, A. Kwocz, E. Kucharska, S. Roszak, W. Ryba- Romanowski, M. Mączka, K. Hermanowicz, L. Macalik
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 198, strony: 471-481), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2018.02.067 - link do publikacji
 15. Conformation of the azo bond and its influence on the molecular and crystal structure, IR and Raman spectra, and electron properties of 6-methyl-3,5-dinitro-2-[(E)-phenyldiazenyl]pyridine – quantum chemical DFT calculations IF: 2,536
  Autorzy:
  J. Michalski, I. Bryndal, J. Lorenc, K. Hermanowicz, J. Janczak, J. Hanuza
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta A (rok: 2018, tom: 191, strony: 521-531), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 16. Molecular structure and vibrational properties of pyramidal MPc+ phthalocyanine cation in InPcI and LuPc(OAc) complexes IF: 1,789
  Autorzy:
  J. Hanuza, P. Godlewska, P. Kadłubański, M. Ptak, M. Mączka, Y.S. Gerasymchuk, J. Legendziewicz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2017, tom: 1130, strony: 699-710), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2016.11.013 - link do publikacji
 1. Abstract Book - Structure and optical properties of 3-bromo-4-methylthio-2,6-lutidine n-oxide and its europium(III) and terbium(III) complexes
  Autorzy:
  I. Bryndal, J. Hanuza, P. Godlewska, R Lisiecki, J. Janczak, J. Lorenc, J. Cieplik
  Konferencja:
  61 Konwersatorium Krystalograficzne (Polish Crystallographic Meeting) (rok: 2019, ), Wydawca: INTiBS PAN Wrocław oraz Komitet Krystalografii PAN, Wrocław, Poland
  Data:
  konferencja 26-28.06
  Status:
  Opublikowana
 2. Abstract Book - Optical, dielectric and magnetic properties of lanthanide(III) complexes with quercetin-5'-sulfonic acid in the solid state and silica glass
  Autorzy:
  J. Hanuza, E. Kucharska, S.M. Kaczmarek, G. Leniec, M. Ptak, M. Kopacz, M. Mączka, K. Hermanowicz, B. Macalik, L. Macalik
  Konferencja:
  The 5th International Conference on Rare Earth Materials - REMAT 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: INTech Transfer Technology Centre, Wrocław, Poland
  Data:
  konferencja 16 - 18.05
  Status:
  Opublikowana
 3. Abstract Book - Spectroscopic investigations and DFT modelling studies of Eu3+ complex with 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanone
  Autorzy:
  J. Hanuza, M. Ptak, R. Lisiecki, E. Kucharska, W. Ryba-Romanowski, K. Hermanowicz, L. Macalik
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy (ICMS'2017) (rok: 2017, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland
  Data:
  konferencja 03-07.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Lectures and Communications Abstracts - Structural and spectroscopic properties of terbium complex with thiosemicarbazone
  Autorzy:
  J. Hanuza, M. Pyrkosz-Bulska, G.J. Małecki, K. Hermanowicz, P. Solarz, L. Macalik
  Konferencja:
  The 8th International Solid State Chemistry Conference (ISSCC 2017) (rok: 2017, ), Wydawca: Tunisian Chemical Society, Monastir, Tunisia
  Data:
  konferencja 17-20.12
  Status:
  Opublikowana