Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Makroskopowe a mikroskopowe właściwości surfaktantów

2014/15/B/ST4/05086

Słowa kluczowe:

surfaktanty cukrowe biosurfaktanty adsorpcja micelizacja zwilżanie adhezja

Deskryptory:

 • ST4_1: Chemia fizyczna

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Bronisław Jańczuk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 590 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-21

Zakończenie projektu: 2018-07-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Tensjometr z wyposażeniem. Za kwotę 200 000 PLN
 2. Termostat.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 1. Aggregation behavior of Triton X-114 and Tween 80 at various temperatures and concentrations studied by density and viscosity measurements IF: 1,617
  Autorzy:
  Katarzyna Szymczyk, Anna Taraba
  Czasopismo:
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (rok: 2016, tom: 126, strony: 315-326), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10973-016-5631-3 - link do publikacji
 2. Aggregation properties of sucrose fatty acid esters and some other sugar-based surfactants at different temperatures IF: 4,513
  Autorzy:
  Joanna Krawczyk
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2018, tom: 271, strony: 610-620), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2018.09.013 - link do publikacji
 3. Effect of polysorbates on solids wettability and their adsorption properties
  Autorzy:
  Katarzyna Szymczyk, Anna Zdziennicka, Bronisław Jańczuk
  Czasopismo:
  Colloids and Interfaces (rok: 2018, tom: 2(3), strony: 26: 1-15), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/colloids2030026 - link do publikacji
 4. Micellar parameters of aqueous solutions of Tween 20 and 60 at different temperatures: volumetric and viscometric study
  Autorzy:
  Katarzyna Szymczyk, Magdalena Szaniawska, Anna Taraba
  Czasopismo:
  Colloids and Interfaces (rok: 2018, tom: 2(3), strony: 34; 1-16), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/colloids2030034 - link do publikacji
 5. Properties of aqueous solutions of nonionic surfactants, Triton X-114 and Tween 80, at temperatures from 293 to 318K: spectroscopic and ultrasonic studies IF: 1,709
  Autorzy:
  Katarzyna Szymczyk, Anna Taraba
  Czasopismo:
  Chemical Physics (rok: 2017, tom: 483-484, strony: 96-102), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemphys.2016.11.015 - link do publikacji
 6. Wetting and adhesion properties of rhamnolipid and surfactin IF: 2,501
  Autorzy:
  Anna Zdziennicka, Bronisław Jańczuk
  Czasopismo:
  International Journal of Adhesion and Adhesives (rok: 2018, tom: 84, strony: 275-282), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijadhadh.2018.04.005 - link do publikacji
 7. Adsorption and aggregation properties of some polysorbates at different temperatures IF: 1,401
  Autorzy:
  Katarzyna Szymczyk, Anna Zdziennicka, Bronisław Jańczuk
  Czasopismo:
  Journal of Solution Chemistry (rok: 2018, tom: 47, strony: 1824-1840), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10953-018-0823-z - link do publikacji
 8. Components and parameters of liquids and some polymers surface tension at different temperature IF: 2,714
  Autorzy:
  Anna Zdziennicka, Joanna Krawczyk, Katarzyna Szymczyk, Bronisław Jańczuk
  Czasopismo:
  3.Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects (rok: 2017, tom: 529, strony: 864-875), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2017.07.002 - link do publikacji
 9. Surface tension of polytetrafluoroethylene and its wetting by aqueous solution of some surfactants and their mixtures IF: 2,982
  Autorzy:
  Diana Mańko, Anna Zdziennicka, Bronisław Jańczuk
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 392, strony: 117-125), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2016.09.020 - link do publikacji
 10. Temperature impact on the water-air interfacial activity of n-octyl and ndodecyl-β-D- glucopyranosides IF: 2,714
  Autorzy:
  Joanna Krawczyk
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects (rok: 2017, tom: 533, strony: 61-67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2017.08.015 - link do publikacji
 11. Thermodynamic properties of disaccharide based surfactants adsorption at the water-air interface IF: 2,829
  Autorzy:
  Joanna Krawczyk
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects (rok: 2018, tom: 551, strony: 50-57), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2018.04.064 - link do publikacji
 12. Some remarks on the solid surface tension determination from contact angle measurements IF: 2,982
  Autorzy:
  Anna Zdziennicka, Katarzyna Szymczyk, Joanna Krawczyk, Bronisław Jańczuk
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 405, strony: 88-101), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.01.068 - link do publikacji
 13. Thermodynamic parameters of some biosurfactants and surfactants adsorption at water-air interface IF: 3,648
  Autorzy:
  Anna Zdziennicka, Bronisław Jańczuk
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2017, tom: 243, strony: 236–244), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2017.08.042 - link do publikacji
 14. Wetting and adsorption properties of n-octyl-b-D-glucopyranoside and monorhamnolipid in the system polytetrafluoroethylene-solution-air IF: 2,834
  Autorzy:
  Diana Mańko, Anna Zdziennicka, Joanna Krawczyk, Bronisław Jańczuk,
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2015, tom: 486, strony: 114-123), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2015.09.031 - link do publikacji
 15. Components and parameters of solid/surfactant layer surface tension IF: 2,714
  Autorzy:
  Anna Zdziennicka, Katarzyna Szymczyk, Joanna Krawczyk, Bronisław Jańczuk
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects (rok: 2017, tom: 522, strony: 461–469), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2017.03.036 - link do publikacji
 16. Macroscopic and microscopic properties of some surfactants and biosurfactants IF: 3,687
  Autorzy:
  Anna Zdziennicka, Joanna Krawczyk, Katarzyna Szymczyk, Bronisław Jańczuk
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2018, tom: 19(7), strony: 1934: 1-18), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms19071934 - link do publikacji
 17. Volumetric properties of rhamnolipid and surfactin at different temperatures IF: 4,513
  Autorzy:
  Anna Zdziennicka, Joanna Krawczyk, Bronisław Jańczuk
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2018, tom: 255, strony: 562-571), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2018.02.015 - link do publikacji
 18. Solid wettability modification via adsorption of antimicrobial sucrose fatty acid esters and some other sugar-based surfactants IF: 3,098
  Autorzy:
  Joanna Krawczyk
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2018, tom: 23(7), strony: E1597: 1-25), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules23071597 - link do publikacji
 19. Surface and volumetric properties of n-octyl-β-D- glucopyranoside and rhamnolipid mixture IF: 2,439
  Autorzy:
  Diana Mańko, Anna Zdziennicka, Bronisław Jańczuk
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2016, tom: 219, strony: 801-809), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2016.04.018 - link do publikacji
 20. Wettability prediction of such polymers as polyethylene and polytetrafluoroethylene by aqueous solutions of classical surfactants and biosurfactants IF: 2,834
  Autorzy:
  Diana Mańko, Anna Zdziennicka, Joanna Krawczyk, Bronisław Jańczuk
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2016, tom: 506, strony: 409-415), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2016.06.061 - link do publikacji