Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Oddziaływania silne z małą liczbą aktywnych stopni swobody w ramach chromodynamiki kwantowej

2014/15/B/ST2/02528

Słowa kluczowe:

procesy ekskluzywnej produkcji cząstek chromodynamika kwantowa model standardowy dyfrakcyjna produkcja cząstek ultraperyferyczne zderzenia jądrowe rozpraszanie proton-proton rozpraszanie foton-foton rozpraszanie wielopartonowe

Deskryptory:

  • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych
  • ST2_3: Fizyka jądrowa

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Antoni Szczurek 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 574 210 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-05

Zakończenie projektu: 2019-04-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Laptop. Za kwotę 10 000 PLN