Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie struktury i własności nowoopracowanych wieloskładnikowych materiałów nanostrukturalnyhch, w tym bimodalnych oraz powstałych z ich udziałem hybrydowych materiałów kompozytowych

2014/15/B/ST8/04767

Słowa kluczowe:

inżynieria materiałowa materiały nanostrukturalne kompozyty

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tomasz Tański 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 921 584 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-27

Zakończenie projektu: 2018-08-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wielofunkcyjna komora procesowa. Za kwotę 155 000 PLN
 2. Doposażenie wielofunkcyjnej komory procesowej w system kontroli temperatury, linię gazową, dygestorium do przygotowywania próbek oraz dwie stacje robocze do akwizycji i analizy wyników. Za kwotę 185 595 PLN
 3. wielofunkcyjne stanowisko do badań własności elektrycznych. Za kwotę 25 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (47)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Comparison of optical properties of PAN/TiO2, PAN/Bi2O3, and PAN/SbSI nanofibers IF: 2,32
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Tomasz Tański, Paweł Jarka, Marian Nowak, Mirosława Kępińska, Piotr Szperlich
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2018, tom: 83, strony: 145-151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2018.05.055 - link do publikacji
 2. Optical properties of PVP/ZnO composite thin films
  Autorzy:
  T Tański, W Matysiak
  Czasopismo:
  Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (rok: 2017, tom: 82/1, strony: 44692), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Polyvinylpyrrolidone/Silicon dioxide composite thin films - preparation and analysis of properties IF: 0,571
  Autorzy:
  T. Tański, W. Matysiak, M. Zaborowska
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2018, tom: 63, strony: 211-215), Wydawca: De Gruyter Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/118930 - link do publikacji
 4. Preparation and investigations of electrical and optical properties of thin composite layers PAN/SiO2, TiO2 and Bi2O3
  Autorzy:
  W. Matysiak, P. Jarka, T. Tański
  Czasopismo:
  Archives of Materials Science and Engineering (rok: 2018, tom: 91/1, strony: 15-22), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowana
 5. Analysis of optical properties of TiO2 nanoparticles and PAN/TiO2 composite nanofibers IF: 2,274
  Autorzy:
  Tomasz Tański, Wiktor Matysiak & Łukasz Krzemiński
  Czasopismo:
  Materials and Manufacturing Processes (rok: 2017, tom: 32/11, strony: 1218-1224), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426914.2016.1257129 - link do publikacji
 6. Manufacture of photovoltaic cells with hybrid organic-inorganic bulk heterojunction IF: 2,274
  Autorzy:
  P. Jarka, T. Tański, W. Matysiak, B. Jarząbek, B. Hajduk
  Czasopismo:
  Materials and Manufacturing Processes (rok: 2018, tom: 1,38055555555556, strony: 912-922), Wydawca: TAYLOR & FRANCIS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426914.2017.1415445 - link do publikacji
 7. Synthesis of the Novel Type of Bimodal Ceramic Nanowires from Polymer and Composite Fibrous Mats IF: 3,553
  Autorzy:
  T. Tański, W. Matysiak
  Czasopismo:
  Nanomaterials — Open Access Journal of Nanoscience & Nanotechnology (rok: 2018, tom: 8, strony: 179-204), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano8030179 - link do publikacji
 8. The influence of calcination temperature on the optical and structural properties of TiO2 thin films prepared by sol-gel and spin coating IF: 1,158
  Autorzy:
  T. Tański, W. Matysiak, D. Kosmalska, A. Lubos
  Czasopismo:
  Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences (rok: 2018, tom: 66/2, strony: 151-156), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/119069 - link do publikacji
 9. Using of sonochemically prepared SbSI for electrospun nanofibers IF: 4,63
  Autorzy:
  M. Nowaka, T. Tański, P. Szperlich, W. Matysiak, M. Kępińska, D. Stróż, Ł. Bober, B. Toroń
  Czasopismo:
  ULTRASONICS SONOCHEMISTRY (rok: 2017, tom: 38, strony: 544-544), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ultsonch.2017.03.042 - link do publikacji
 10. Analysis of the morphology and properties of PAN/Bi2O3 composite nanomaterials produced by electrospraying method
  Autorzy:
  T. Tański, W. Matysiak, L. Markovičová, N. Florek-Szotowicz, P. Snopiński, Ł. Krzemiński, M. Wiśniowski
  Czasopismo:
  Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (rok: 2015, tom: 73/2, strony: 176-184), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowana
 11. Manufacturing and investigation of surface morphology and optical properties of composite thin films reinforced by TiO2, Bi2O3 and SiO2 nanoparticles IF: 3,387
  Autorzy:
  Paweł Jarka, Tomasz. Tański, Wiktor Matysiak, Łukasz Krzemiński, Barbara Hajduk, Marcin Bilewicz
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 424, strony: 206-212), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.03.232 - link do publikacji
 12. Novel bimodal ZnO (amorphous)/ZnO NPs (crystalline) electrospun 1D nanostructure and their optical characteristic IF: 3,387
  Autorzy:
  W. Matysiak, T. Tański
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2019, tom: 474, strony: 232-242), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2018.02.217 - link do publikacji
 13. Manufacturing process and optical properties of zinc oxide thin films as photoanode in DSSC
  Autorzy:
  W. Matysiak, T. Tański, M. Zaborowska
  Czasopismo:
  Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering (rok: 2018, tom: 86/1, strony: 33-40), Wydawca: The International OCSCO World Pres
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0011.6016 - link do publikacji
 14. Morphological, chemical and structural characterization of silica-containing polyvinylpyrrolidone electrospun nanofibers prepared by sol-gel technique
  Autorzy:
  T. Tański, W. Matysiak, M. Zaborowska, D. Łukowiec, M. Krzesiński
  Czasopismo:
  Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (rok: 2016, tom: 79/1, strony: 44693), Wydawca: International OCSCO World Press
  Status:
  Opublikowana
 15. Optical properties of thin fibrous PVP/SiO2 composite mats prepared via the sol-gel and electrospinning methods IF: 3,387
  Autorzy:
  Tomasz Tanski, Wiktor Matysiak, Łukasz Krzeminski, Paweł Jarka, Klaudiusz Golombek
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2017, tom: 424, strony: 184-189), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2017.02.258 - link do publikacji
 16. Manufacturing and investigation of physical properties of polyacrylonitrile nanofibre composites with SiO2, TiO2 and Bi2O3 nanoparticles IF: 3,127
  Autorzy:
  Tomasz Tański, Wiktor Matysiak and Barbara Hajduk
  Czasopismo:
  Beilstein Journal of Nanotechnology (rok: 2016, tom: 7, strony: 1141-1155), Wydawca: BEILSTEIN-INSTITUT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3762/bjnano.7.106 - link do publikacji
 17. Manufacturing process, characterization and optical investigation of amorphous 1D zinc oxide nanostructures IF: 3,387
  Autorzy:
  W. Matysiak, T. Tański, M. Zaborowska
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2018, tom: 442/1, strony: 382-389), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2018.01.041 - link do publikacji
 1. Analiza UV-VIS cienkich warstw kompozytowych PVP/SiO2
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Sebastian Zieliński, Tomasz Tański, Marta Zaborowska, Paweł Witek, Ewa Rusek, Anna Skorupa
  Konferencja:
  "Materiały i Technologie XXI wieku" XVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  Data:
  konferencja 19.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Analiza własności optycznych nanowłókien kompozytowych PVP/ZnO
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Marta Zaborowska, Paweł Jarka, Aleksandra Drygała, Tomasz Tański
  Konferencja:
  "Materiały i Technologie XXI wieku" XVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  Data:
  konferencja 19.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Analysis of Properties of PAN/Fe2O3 Composite Nanofibers Produced by Electrospinning Method
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Dawid Kamiński, Tomasz Tański
  Konferencja:
  InterNano Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET
  Data:
  konferencja 22.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Analysis of morphology and structure of titanium oxide
  Autorzy:
  W. Matysiak, M. Mroziński, T. Tański
  Konferencja:
  II International Conference, InterNanoPoland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Cienkie włókniste warstwy kompozytowe PVP/Nb2O5 – analiza morfologii oraz własności optycznych
  Autorzy:
  W. Matysiak, K. Sienkiewicz, T. Tański
  Konferencja:
  Materiały i Technologie XXI wieku, XIX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 18.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Effect of spinning flow rate on morphology of PVP nanofibers
  Autorzy:
  W. Matysiak, K. Paczka, T. Tański
  Konferencja:
  II International Conference, InterNanoPoland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Influence of ZnO nanoparticles on the optical properties of PVP/ZnO composite thin films
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Tomasz Tański, Paweł Jarka, Przemysław Snopiński, Łukasz Krzemiński, Maciej Wiśniowski
  Konferencja:
  "Materiały i Technologie XXI wieku" XVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  Data:
  konferencja 19.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Mass effect of concentration of nanoparticles Fe2O3 on the morphology of PVP/Fe2O3 nanofibers
  Autorzy:
  W. Matysiak, E. Rusek, T. Tański
  Konferencja:
  II International Conference, InterNanoPoland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 9. The influence of calcination temperature on the optical properties of TiO2 thin films
  Autorzy:
  W. Matysiak, D. Kosmalska, T. Tański
  Konferencja:
  II International Conference, InterNanoPoland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Wpływ parametrów procesu na morfologię włókien PVP
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Ewa Rusek, Tomasz Tański, Marta Zaborowska, Anna Skorupa, Sebastian Zieliński, Paweł Witek, Monika Latusek
  Konferencja:
  "Materiały i Technologie XXI wieku" XVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  Data:
  konferencja 19.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Wpływ stężenia masowego nanocząstek ZnO na własności optyczne cienkich warstw kompozytowych PVP/ZnO.
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Tomasz Tański, Paweł Jarka, Przemysław Snopiński, Łukasz Krzemiński, Maciej Wiśniowski
  Konferencja:
  I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Technicznych, InterTechDoc'2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  Data:
  konferencja 11-12.03.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Wytwarzanie, morfologia i własności optyczne cienkich warstw tlenku cynku do zastosowań w barwnikowych ogniwach fotowoltaicznych
  Autorzy:
  W. Matysiak, M. Zaborowska, T. Tański
  Konferencja:
  Materiały i Technologie XXI wieku, XIX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 18.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 13. Analiza morfologii, struktury oraz własności optycznych nanocząstek tlenku cynku
  Autorzy:
  W. Matysiak, S. Maciuk, T. Tański
  Konferencja:
  Materiały i Technologie XXI wieku, XIX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 18.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 14. Comparing the optical properties of PVP nanofibers produced by electrospinning with thin PVP layers obtained by spin coating
  Autorzy:
  W. Matysiak, S. Bauman, T. Tański
  Konferencja:
  II International Conference, InterNanoPoland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 15. Electrospinning of PMMA Nanofibers
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Anna Skorupa, Tomasz Tański
  Konferencja:
  InterNano Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET
  Data:
  konferencja 22.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 16. Morfologia, struktura oraz własności optyczne cienkich włóknistych mat kompozytowych
  Autorzy:
  W. Matysiak, T. Tański, W. Smok
  Konferencja:
  Materiały i Technologie XXI wieku, XIX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 18.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 17. Novel types of the polymer nanocomposites with 0D and 1D SiO2, TiO2 and Bi2O3 nanostrucutres
  Autorzy:
  T. Tański, W. Matysiak
  Konferencja:
  II International Conference, InterNanoPoland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 18. Preparation, morphology and optical properties of zinc oxide thin films as photoanode in DSSC
  Autorzy:
  W. Matysiak, M. Zaborowska, T. Tański
  Konferencja:
  II International Conference , InterNanoPoland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 19. Research on photovoltaic structures based on hybrid P-N junctions
  Autorzy:
  A. Lubos, P. Jarka, T. Tański, B. Lisiecka, K. Bystroń, M. Krzesiński
  Konferencja:
  23rd International Seminar of Ph.D. Students SEMDOK 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet w Zylinie
  Data:
  konferencja 24-26.01
  Status:
  Opublikowana
 20. Synthesis of Bismuth Oxide Nanowires: Comparison of Different Growth Mechanisms
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Ewelina Pieńkosz, Tomasz Tański
  Konferencja:
  InterNano Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET
  Data:
  konferencja 22.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 21. UV-VIS analysis and morphology investigation of PVP thin films reinforced with TiO2, SiO2, Bi2O3
  Autorzy:
  W. Matysiak, S. Zieliński, T. Tański
  Konferencja:
  II International Conference, InterNanoPoland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 22. Wpływ parametrów procesu elektroprzędzenia na morfologię cząstek PMMA
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Anna Skorupa, Tomasz Tański, Ewa Rusek, Paweł Witek, Sebastian Zieliński, Marta Zaborowska, Monika Latusek
  Konferencja:
  "Materiały i Technologie XXI wieku" XVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  Data:
  konferencja 19.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 23. Wpływ szybkości roztworu przędzalniczego na morfologię nanowłókien PVP
  Autorzy:
  W. Matysiak, T. Tański, K. Paczka
  Konferencja:
  Materiały i Technologie XXI wieku, XIX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 18.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 24. Analiza morfologii i struktury cząstek tlenku tytanu
  Autorzy:
  W. Matysiak, M. Mroziński, T. Tański, S. Maciuk
  Konferencja:
  Materiały i Technologie XXI wieku, XIX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 18.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 25. Electrospinning of PEO/HA nanofibers
  Autorzy:
  W. Matysiak, W. Smok, T. Tański
  Konferencja:
  II International Conference , InterNanoPoland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 26. Morphology Analysis of PAN/Bi2O3 Nanofibers
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Monika Latusek, Tomasz Tański
  Konferencja:
  InterNano Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET
  Data:
  konferencja 22.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 27. Morphology and optical properties of PVP/Bi2O3 composite thin films produced by spin coating method
  Autorzy:
  W. Matysiak, I. Janoszka, T. Tański
  Konferencja:
  II International Conference, InterNanoPoland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 28. Polymer-nanoparticles nanocomposites as parts of hybrid solar cells
  Autorzy:
  P. Jarka, T. Tański, W. Matysiak
  Konferencja:
  II International Conference, InterNanoPoland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 29. Preparation and investigations of electrical and optical properties of thin composite layers PAN/SiO2, TiO2 and Bi2O3
  Autorzy:
  W. Matysiak, T. Tański, P. Jarka, B. Lisiecka, P. Snopiński
  Konferencja:
  Materiały i Technologie XXI wieku, XIX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 18.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 30. The Influence of Electrospinning Process Parameters on the Morphology of PVP Nanofibers
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Ewa Rusek, Tomasz Tański
  Konferencja:
  InterNano Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET
  Data:
  konferencja 22.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 31. Analysis of optical properties of thin composite films
  Autorzy:
  W. Matysiak, T. Tański, P. Jarka
  Konferencja:
  23rd International Seminar of Ph.D. Students SEMDOK 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet w Zylinie
  Data:
  konferencja 24-26.01
  Status:
  Opublikowana
 32. Characterization of PAN/TiO2 fibrous nanocomposites manufactured by electrospinning
  Autorzy:
  W. Matysiak, T. Tański, P. Witek
  Konferencja:
  II International Conference, InterNanoPoland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 33. Nanowłókna kompozytowe PVP/nanocząstki Bi2O3 otrzymywane metodą elektroprzędzenia
  Autorzy:
  W. Matysiak, T. Tański, M. Zaborowska, M. Karasiewicz
  Konferencja:
  Materiały i Technologie XXI wieku, XIX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 18.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 34. PVP/Bi2O3 composite nanofibers obtained by electrospinning method
  Autorzy:
  W. Matysiak, M. Karasiewicz, T. Tański, M. Zaborowska
  Konferencja:
  II International Conference, InterNanoPoland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 35. Production of PAN/SiO2 Composite Nanofibers Prepared by Electrospinning and Sol-Gel Technique
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Marek Krześiński, Tomasz Tański
  Konferencja:
  InterNano Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET
  Data:
  konferencja 22.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 36. Thin fibrous PVP/Nb2O5 composite mats – morphology and optical properties
  Autorzy:
  W. Matysiak, K. Sienkiewicz, T. Tański
  Konferencja:
  II International Conference , InterNanoPoland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 37. UV-Vis Analysis of PVP/SiO2 Thin Films
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Sebastian Zieliński, Tomasz Tański
  Konferencja:
  InterNano Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET
  Data:
  konferencja 22.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 38. Analysis of morphology, structure and optical properties of zinc oxide nanoparticles
  Autorzy:
  W. Matysiak, S. Maciuk, T. Tański
  Konferencja:
  II International Conference, InterNanoPoland 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: NANONET Foundation
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 39. Analysis of the Optical Properties of PVP/ZnO Composite Nanofibers
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Marta Zaborowska, Paweł Jarka, Aleksandra Drygała, Tomasz Tański
  Konferencja:
  InterNano Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET
  Data:
  konferencja 22.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 40. Characterization of Electrospun Composite Nanofibers for Gas Sensing Purpose
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Paweł Witek, Tomasz Tański
  Konferencja:
  InterNano Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET
  Data:
  konferencja 22.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 41. Cienkie warstwy kompozytowe PVP/Bi2O3 wytwarzane metodą powlekania wirowego
  Autorzy:
  W. Matysiak, I. Janoszka, T. Tański
  Konferencja:
  Materiały i Technologie XXI wieku, XIX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 18.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 42. Manufacturing one-dimensional structures of Bi2O3 – analysis of morphology and chemical composition
  Autorzy:
  W. Matysiak, T. Tański, D. Kosmalska, P. Snopiński, M. Wiśniowski
  Konferencja:
  23rd International Seminar of Ph.D. Students SEMDOK 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet w Zylinie
  Data:
  konferencja 24-26.01
  Status:
  Opublikowana
 43. Morphology and UV/Vis Spectra of Rod-like Bi2O3 Particles Prepared by Sol-Gel Technique
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Władysław Uchacz, Tomasz Tański
  Konferencja:
  InterNano Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET
  Data:
  konferencja 22.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 44. Production of Thin Layers of PMMA/Carbon Particles and Analysis of Their Properties
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Martyna Pawełczyk, Marcin Szatkowski, Tomasz Tański
  Konferencja:
  InterNano Poland 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET
  Data:
  konferencja 22.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 45. Wpływ stężenia nanocząstek Bi2O3 na morfologię nanowłókien kompozytów PAN/Bi2O3
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Monika Latusek, Tomasz Tański, Anna Skorupa, Sebastian Zieliński, Paweł Witek, Ewa Rusek
  Konferencja:
  "Materiały i Technologie XXI wieku" XVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
  Data:
  konferencja 19.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 46. Wpływ szybkości przepływu roztworu oraz odległości pomiędzy elektrodami na morfologię nanowłókien PVP
  Autorzy:
  W. Matysiak, S. Bauman, T. Tański
  Konferencja:
  Materiały i Technologie XXI wieku, XIX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 18.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 47. Wpływ temperatury kalcynacji na własności optyczne cienkich warstw TiO2
  Autorzy:
  W. Matysiak, D. Kosmalska, T. Tański
  Konferencja:
  Materiały i Technologie XXI wieku, XIX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Śląska
  Data:
  konferencja 18.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Analysis of the Optical Properties of PVP/ZnO Composite Nanofibers
  Autorzy:
  Wiktor Matysiak, Tomasz Tański and Marta Zaborowska
  Książka:
  Advanced Structured Materials. Properties and Characterization of Modern Materials (rok: 2017, tom: 33, strony: 43-49), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana