Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Deformacja plastyczna polimerów częściowo krystalicznych - rola topologii fazy amorficznej i morfologii fazy krystalicznej

2014/15/B/ST8/04306

Słowa kluczowe:

deformacja plastyczna polimer faza amorficzna faza krystaliczna mechanizm deformacji

Deskryptory:

 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zbigniew Bartczak 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 973 352 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-24

Zakończenie projektu: 2019-07-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. zestaw uchwytów pomiarowych do zginania w aparacie DMTA. Za kwotę 13 000 PLN
 2. Oprogramowanie do modelowania. Za kwotę 57 000 PLN
 3. ekstensometr i jego akcesoria do uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej Instron. Za kwotę 48 000 PLN
 4. mikrowaga. Za kwotę 11 000 PLN
 5. Komputer Dell Precision 3620MT.
 6. Komputer typu laptop z oprogramowaniem (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN
 7. Sprężarka powietrza do aparatów DMTA i reometru.. Za kwotę 27 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Deformation Mechanisms of Isotactic Poly-1-Butene and Its Copolymers Deformed by Plane-Strain Compression and Tension IF: 2,061
  Autorzy:
  Z.Bartczak, M.Grala, A.Vozniak
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2019, tom: 9, strony: 194 (1-31)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst9040194 - link do publikacji
 2. Deformation of semicrystalline polymers - the contribution of crystalline and amorphous phases IF: 0,713
  Autorzy:
  Z.Bartczak
  Czasopismo:
  Polimery (rok: 2017, tom: 62, strony: 787-799), Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14314/polimery.2017.787 - link do publikacji
 3. Evaluation of the Molecular Network in Amorphous Layers of Polyethylene
  Autorzy:
  Z.Bartczak
  Czasopismo:
  AIP Conference Proceedings (rok: 2018, tom: 1981, strony: 020163-1 - 020163-4), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5046025 - link do publikacji
 4. Evaluation of effective density of the molecular network and concentration of the stress transmitters in amorphous layers of semicrystalline polyethylene IF: 2,943
  Autorzy:
  Z.Bartczak
  Czasopismo:
  Polymer Testing (rok: 2018, tom: 68, strony: 261-269), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymertesting.2018.04.027 - link do publikacji
 5. Inhibited crystallization of polyhydroxybutyrate by blending with aliphatic-aromatic copolyester IF: 3,621
  Autorzy:
  M.Wojtczak, A.Galeski, M.Pracella
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2018, tom: 103, strony: 133-144), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.eurpolymj.2018.04.007 - link do publikacji
 6. Microbuckling instability and the second yield during the deformation of semicrystalline polyethylene IF: 3,426
  Autorzy:
  Z.Bartczak, A.Vozniak
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2020, tom: 12, strony: 2208), Wydawca: MDPI (open access)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym12102208 - link do publikacji
 7. Wyznaczanie efektywnej gęstości sieci molekularnej w fazie amorficznej polietylenu na podstawie pomiarów naprężenia resztkowego
  Autorzy:
  Z.Bartczak
  Czasopismo:
  Przetwórstwo Tworzyw (rok: 2018, tom: 24, strony: 44697), Wydawca: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń, Polska
  Status:
  Opublikowana
 8. Deformation instabilities and lamellae fragmentation during deformation of crosslinked polyethylene IF: 3,164
  Autorzy:
  Z.Bartczak, A.Vozniak
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2019, tom: 11, strony: 1954), Wydawca: MDPI (open access)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym11121954 - link do publikacji
 9. Erosion of the molecular network in the amorphous layers of polyethylene upon high- strain deformation IF: 3,684
  Autorzy:
  Z.Bartczak, M.Grala, E. Richaud, K.Gadzinowska
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2016, tom: 99, strony: 552-565), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2016.07.068 - link do publikacji
 10. Morphology and properties alterations in cavitating and non-cavitating high density polyethylene IF: 3,684
  Autorzy:
  A. Krajenta, A. Rozanski, R. Idczak
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2016, tom: 103, strony: 353-364), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2016.09.068 - link do publikacji
 11. Plastic Yielding of Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene IF: 5,918
  Autorzy:
  12.A.Galeski, Z.Bartczak, A.Vozniak, A.Pawlak,R. Walkenhorst
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2020, tom: 53, strony: 6063-6077), Wydawca: ACS (open access)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.9b02154 - link do publikacji
 12. Degradacja mechaniczna sieci molekularnej w fazie amorficznej polietylenu pod wpływem dużych odkształceń
  Autorzy:
  Z. Bartczak, M.Grala
  Czasopismo:
  Przetwórstwo Tworzyw (rok: 2016, tom: 22, strony: 44661), Wydawca: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń, Polska
  Status:
  Opublikowana
 13. WAXS/SAXS study of plastic deformation instabilities and lamellae fragmentation in polyethylene IF: 3,771
  Autorzy:
  Z.Bartczak, A.Vozniak
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2019, tom: 177, strony: 160-177), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2019.05.076 - link do publikacji
 1. Fragmentacja lamel podczas deformacji polimerów częściowo-krystalicznych
  Autorzy:
  Z.Bartczak, A.Vozniak
  Konferencja:
  VII Konferencja Naukowa: Materiały Polimerowe "Pomerania-Plast 2019" (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 5-7.06.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Mechanizm deformacji izotaktycznego poli(1-butenu) i jego kopolimerów
  Autorzy:
  Z.Bartczak, M.Grala, A. Vozniak
  Konferencja:
  VII Konferencja Naukowa: Materiały Polimerowe "Pomerania-Plast 2019" (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 5-7.06.2019
  Status:
  Opublikowana
 3. Evaluation of the Molecular Network and Concentration of Stress Transmitters in Amorphous Layers of Semicrystalline Polyethylene
  Autorzy:
  Z.Bartczak
  Konferencja:
  17th International Conference on Deformation, Yield and Fracture of Polymers (rok: 2018, ), Wydawca: Stichting Materials Technology, The Netherlands
  Data:
  konferencja 25-29.03.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Plastic Yielding of Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene
  Autorzy:
  A.Galeski, Z.Bartczak, A.Pawlak
  Konferencja:
  1st International Conference 'Precisely Structured Polymer Materials' PSPM 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: CBMiM
  Data:
  konferencja 27-30.10.2019
  Status:
  Opublikowana
 5. Deformation of Semicrystalline Polymers – the Contribution of the Amorphous Phase
  Autorzy:
  Z.Bartczak
  Konferencja:
  1st International Conference 'Precisely Structured Polymer Materials' PSPM 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: CBMiM
  Data:
  konferencja 27-30.10.2019
  Status:
  Opublikowana