Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonalizowane farmakofory węglowodanowe jako potencjalne leki przeciwgruźlicze - mechanizm działania.

2014/15/B/NZ7/01002

Słowa kluczowe:

tuberculosis antituberculosis drugs carbohydrate-derived chemicals

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • NZ7_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Medycznej PAN

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jarosław Dziadek 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 610 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-02

Zakończenie projektu: 2019-03-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Nefelometr. Za kwotę 25 000 PLN
 2. Podręczny detektor wzrostu prątków gruźlicy (BACTEC Micro MGIT). Za kwotę 5 000 PLN
 3. Wirówka laboratoryjna (stołowa) z chłodzeniem wraz z rotorem stałokątowym.
 4. autoklaw. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Mycobacterial DNA Replication as a Target for Antituberculosis Drug Discovery. IF: 2,864
  Autorzy:
  Płocinska R, Korycka-Machala M, Plocinski P, Dziadek J.
  Czasopismo:
  Current Topics in Medicinal Chemistry (rok: 2017, tom: 17, strony: 2129-2142), Wydawca: BENTHAM SCIENCE PUBL LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1568026617666170130114342 - link do publikacji
 2. Tiocukry jako leki
  Autorzy:
  Sarnik J, Czubatka-Bieńkowska A, Dziadek J, Witczak ZJ, Popławski T.
  Czasopismo:
  Postępy Biochemii (rok: 2016, tom: 62, strony: 526-534), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Status:
  Opublikowana
 3. Evaluation of the Mycobactericidal Effect of Thio-functionalized Carbohydrate Derivatives. IF: 2,861
  Autorzy:
  Korycka-Machała M, Brzostek A, Dziadek B, Kawka M, Popławski T, Witczak ZJ, Dziadek J.
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2017, tom: 22, strony: E812), Wydawca: MDPI AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22050812. - link do publikacji
 4. Naphthalimides Selectively Inhibit the Activity of Bacterial, Replicative DNA Ligases and Display Bactericidal Effects against Tubercle Bacilli. IF: 2,465
  Autorzy:
  Korycka-Machala M, Nowosielski M, Kuron A, Rykowski S, Olejniczak A, Hoffmann M, Dziadek J.
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2017, tom: 22, strony: pii.E154), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22010154 - link do publikacji
 5. 1H-benzo[d]imidazole derivatives target MmpL3 in Mycobacterium tuberculosis IF: 4,255
  Autorzy:
  Małgorzata Korycka-Machała, Albertus Viljoen, Paulina Borówka, Bożena Dziadek, Katarzyna Gobis, Anna Brzostek, Malwina Kawka, Mickael Blaise, Jakub Pawełczyk, Dominik Strapagiel, Laurent Kremer and Jarosław Dziadek
  Czasopismo:
  Antimicrobial agents and chemiotherapy (rok: 2019, tom: 63(10), strony: e00441-19), Wydawca: American Society for Microbiology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1128/AAC.00441-19 - link do publikacji