Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Toksyczność, bioakumulacja i specjacja nanocząstek nieorganicznych w glebach o rożnych właściwościach fizyko-chemicznych

2014/15/N/NZ9/02429

Słowa kluczowe:

nanocząstki bioakumulacja ekotoksyczność gleby specjaja

Deskryptory:

  • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
  • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
  • NZ8_8: Ekotoksykologia

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Izabela Jośko 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 135 438 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-23

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony