Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Toksyczność, bioakumulacja i specjacja nanocząstek nieorganicznych w glebach o rożnych właściwościach fizyko-chemicznych

2014/15/N/NZ9/02429

Słowa kluczowe:

nanocząstki bioakumulacja ekotoksyczność gleby specjaja

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
 • NZ8_8: Ekotoksykologia

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Izabela Jośko 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 135 438 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-23

Zakończenie projektu: 2019-01-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Ucierak moździerzowy. Za kwotę 25 000 PLN
 2. cieplarka.
 3. łaźnia wodna z wytrząsaniem.
 4. wytrząsarka.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Long-term effect of ZnO and CuO nanoparticles on soil microbial community in the different types of soil IF: 4,366
  Autorzy:
  Izabela Jośko, Patryk Oleszczuk, Joanna Dobrzyńska, Barbara Futa , Jolanta Joniec, Ryszard Dobrowolski
  Czasopismo:
  Geoderma (rok: 2019, tom: 352, strony: 204-212), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geoderma.2019.06.010 - link do publikacji
 2. Toxicity of combined mixtures of nanoparticles to plants IF: 4,836
  Autorzy:
  Izabela Jośko, Patryk Oleszczuk, Ewa Skwarek
  Czasopismo:
  Journal of Hazardous Materials (rok: 2017, tom: 331, strony: 200-209), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jhazmat.2017.02.028 - link do publikacji
 3. Copper and zinc fractionation in soils treated with CuO and ZnO nanoparticles: The effect of soil type and moisture content IF: 5,589
  Autorzy:
  Izabela Jośko
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2019, tom: 653, strony: 822-832), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2018.11.014 - link do publikacji
 4. The effect of pH on Zn and Cu participation in soils treated with nanoparticles IF: 5,589
  Autorzy:
  Izabela Jośko, Joanna Dobrzyńska, Ryszard Dobrowolski, Magdalena Kusiak, Konrad Terpiłowski
  Czasopismo:
  Science of The Total Environment (rok: 2020, tom: 721, strony: 137771), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2020.137771 - link do publikacji