Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizm heterogenicznego zarodkowania wysokociśnieniowej formy gamma izotaktycznego polipropylenu.

2014/15/N/ST8/03756

Słowa kluczowe:

krystalizacja wysokie ciśnienie polipropylen izotaktyczny zarodkowanie krystalizacji środki zarodkujące,

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Przemysław Sowiński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 99 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-03

Zakończenie projektu: 2017-11-02

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Nucleation of crystallization of isotactic polypropylene in the gamma form under high pressure in nonisothermal conditions IF: 3,477
  Autorzy:
  Przemyslaw Sowinski, Ewa Piorkowska, Severine A.E. Boyer, Jean-Marc Haudin
  Czasopismo:
  European Polymer Journal (rok: 2016, tom: 85, strony: 564-574), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. On the structure and nucleation mechanism in nucleated isotactic polypropylene crystallized under high pressure IF: 3,636
  Autorzy:
  Przemyslaw Sowinski, Ewa Piorkowska, Severine A.E. Boyer, Jean-Marc Haudin
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2018, tom: 151, strony: 179-186), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2018.07.056 - link do publikacji