Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sygnalizacja auksynowa i funkcja genów AtHB8 i MP/ARF5 w tworzeniu połączeń waskularnych podczas organogenezy u Arabidopsis thaliana

2014/15/B/NZ3/00858

Słowa kluczowe:

system przewodzący ślad liściowy transport auksyny organogeneza różnicowanie waskularne Arabidopsis thaliana

Deskryptory:

 • NZ3_11: Biologia rozwoju roślin
 • NZ3_10: Genetyka rozwoju roślin

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Alicja Banasiak 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 457 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-23

Zakończenie projektu: 2019-07-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer. Za kwotę 3 500 PLN
 2. wibratom. Za kwotę 90 000 PLN
 3. drobny sprzęt laboratoryjny.
 4. komora do hodowli roślin. Za kwotę 65 000 PLN
 5. płyta grzewcza. Za kwotę 6 500 PLN
 6. wytrząsarka.
 7. autoklaw 1szt.
 8. filtr fluorescencyjny do YFP.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Ontogenetic changes in auxin biosynthesis and distribution determine the organogenic activity of the shoot apical meristem in pin1 mutants IF: 4,183
  Autorzy:
  Banasiak A.*, Biedroń M., Dołzbłasz A., Berezowski MA
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2019, tom: 20(1), strony: -), Wydawca: MDPI Open Access Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms20010180 - link do publikacji
 1. Ontogenetic changes in the regulation of organogenesis and vascular development in the inflorescence stem of Arabidopsis thaliana pin1 mutant
  Autorzy:
  Banasiak Alicja, Biedroń Magdalena, Dołzbłasz Alicja, Berezowski Mateusz Adam
  Konferencja:
  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology (rok: 2017, ), Wydawca: Białystok : Agencja Wydawnicza Ekopress
  Data:
  konferencja 12-15 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. Organogenic activity of the pin1 mutant inflorescence meristem
  Autorzy:
  Alicja Banasiak, Magdalena Biedroń, Alicja Dołzbłasz
  Konferencja:
  International Symposium Auxins and Cytokinins in Plant Development (ACPD) (rok: 2018, ), Wydawca: Organizatorzy konferencji: The Czech Academy of Science
  Data:
  konferencja 1-5 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 3. INDEPENDENT OF THE PIN1-MEDIATED POLAR AUXIN TRANSPORT DIFFERENTIATION OF THE VASCULAR TISSUES IN THE INFLORESCENCE STEM OF ARABIDOPSIS THALIANA
  Autorzy:
  Magdalena Biedroń, Alicja Dołzbłasz, Mateusz Berezowski, Alicja Banasiak
  Konferencja:
  The International Conference on Arabidopsis Research (ICAR) (rok: 2018, ), Wydawca: ICAR 2018
  Data:
  konferencja 25-29 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 4. Metody indukcji organogenezy na merystemie apikalnym pędu u roślin Arabidopsis thaliana z zahamowanym polarnym transportem auksyny
  Autorzy:
  Magdalena Biedroń
  Konferencja:
  V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Data:
  konferencja 12-14 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 5. Methodological concerns in respect to the AtHB8 gene expression analysis
  Autorzy:
  Biedroń Magdalena, Dołzbłasz Alicja, Banasiak Alicja
  Konferencja:
  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology (rok: 2017, ), Wydawca: Białystok: Agencja Wydawnicza Ekopress
  Data:
  konferencja 12-15 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 6. Modyfikacje wzoru ekspresji genu AtHB8 pod wpływem stresu abiotycznego
  Autorzy:
  Magdalena Biedroń, Alicja Banasik
  Konferencja:
  Botanika - tradycja i nowoczesność. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Data:
  konferencja 27 czerwiec - 3 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 7. Vascular system development in the pin-like inflorescence stems of Arabidopsis plants with impaired polar auxin transport
  Autorzy:
  Magdalena Biedroń, Elżbieta Myśkow, Alicja Dolzblasz, Alicja Banasiak*
  Konferencja:
  Plant Vascular Biology (rok: 2019, ), Wydawca: Local Organizing Committee
  Data:
  konferencja 17-20 June
  Status:
  Opublikowana