Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wietrzenie biomechaniczne i efekty bioturbacyjne wywołane wzrostem i obumieraniem drzew oraz ich systemów korzeniowych w domenie geomorfologicznej stoku zalesionego - implikacje morfogenetyczne, pedogenetyczne i paleogeograficzne.

2014/15/D/ST10/04123

Słowa kluczowe:

wietrzenie biomechaniczne transport biogeniczny saltacja wykrotowa stok zalesiony korzenie drzew morfologia wykrotowa dynamiczna denudacja dendrochronoloia datowanie radioizotopowe Sudety Beskidy

Deskryptory:

 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Pawlik 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 387 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-01

Zakończenie projektu: 2018-06-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Roots, Rock, and Regolith: Biomechanical and Biochemical Weathering by Trees and its Impact on Hillslopes – A Critical Literature IF: 6,991
  Autorzy:
  Pawlik Łukasz, Phillips Jonathan D., Samonil Pavel
  Czasopismo:
  Earth-Science Reviews (rok: 2016, tom: 159, strony: 142-159), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.earscirev.2016.06.002 - link do publikacji
 2. Geomorphic edge effects in response to abiotic and anthropogenic disturbances in forest ecosystems of the Gorce Mountains, Western Carpathians IF: 3,256
  Autorzy:
  Pawlik Łukasz, Samonil Pavel, Malik Ireneusz, Kroh Paweł, Ślęzak Albert, Danek Pavel
  Czasopismo:
  Catena (rok: 2019, tom: 177, strony: 134-148), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.catena.2019.02.013 - link do publikacji
 3. A study of the wood anatomy of Picea abies roots and their role in biomechanical weathering of rock cracks IF: 3,256
  Autorzy:
  Malik Ireneusz, Pawlik Łukasz, Ślęzak Albert, Wistuba Małgorzata
  Czasopismo:
  Catena (rok: 2019, tom: 173, strony: 264-275), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Biomechanical and biochemical effects recorded in the tree root zone - soil memory, historical contingency and soil evolution under trees IF: 3,052
  Autorzy:
  Łukasz Pawlik, Pavel Samonil
  Czasopismo:
  Plant and Soil (rok: 2018, tom: 426, strony: 109-134), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11104-018-3622-9 - link do publikacji
 5. Soil creep: the driving factors, evidence and significance for biogeomorphic and pedogenic domains and systems - A critical literature review IF: 7,051
  Autorzy:
  Łukasz Pawlik, Pavel Samonil
  Czasopismo:
  Earth-Science Reviews (rok: 2018, tom: 178, strony: 257-278), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.earscirev.2018.01.008 - link do publikacji
 6. Regolith properties under trees and the biomechanical effects caused by tree root systems as recognized by Electrical Resistivity Tomography (ERT) IF: 2,813
  Autorzy:
  Pawlik Łukasz, Kasprzak Marek
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2018, tom: 300, strony: 44573), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Life encroaching rocks - dendrogeomorphological evidence of biomechanical weathering caused by tree roots
  Autorzy:
  Łukasz Pawlik, Ireneusz Malik, Albert Ślęzak, Małgorzata Wistuba
  Konferencja:
  9th International Conference on Geomorphology (rok: 2017, ), Wydawca: Indian Institute of Geomorphologists
  Data:
  konferencja 6-11 listopada 2017
  Status:
  Opublikowana