Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Procesy przepływowe w chemii chiralnych i achiralnych związków heteroorganicznych: aspekty syntetyczni i stereochemiczne

2014/15/B/ST5/05329

Słowa kluczowe:

mikroreaktory reakcje w przepływie stereochemia utlenienie podstawienie nukleofilowe

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_17: Chemia fazy skondensowanej
 • ST5_20: Chemia pojedynczych cząsteczek i makrocząsteczek

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Józef Drabowicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 979 484 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-11

Zakończenie projektu: 2021-06-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. mikroreaktor ASIA 210 i 2 pompy do strzykawek w chromatografi HPLC. Za kwotę 300 000 PLN
 2. Mieszadło magnetyczne.
 3. Zestaw komputerowy.
 4. Czujnik ciśnienia pompy.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Can onium type derivatives with a stereogenic sulfur atom serve as chiral ionic liquids? A literature search IF: 0,706
  Autorzy:
  D. Krasowska, A. Jasiak, D. Kulawik, W. Ciesielski, J. Drabowicz
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements (rok: 2019, tom: 194, strony: 712-719), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2019.1603717 - link do publikacji
 2. Chiral Polythiophenes: Part I: Syntheses of Monomeric Precursors IF: 4,246
  Autorzy:
  D. Krasowska, R. Karpowicz, J. Drabowicz
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2021, tom: 26, strony: 4205 (str. 1-29)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules26144205 - link do publikacji
 3. Experimental study on the microreactor-assisted synthesis of phosphinic chlorides with varying steric hindrance IF: 4,576
  Autorzy:
  A. Jasiak, K. Owsianik, B. Gostynski, G. Mielniczak, C.Stevens, J. Drabowicz
  Czasopismo:
  Organic Chemistry Frontiers (rok: 2020, tom: 7, strony: 3664-3674), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0QO01129K - link do publikacji
 4. Self-disproportionation of Enantiomers (SDE) of Chiral Nonracemic Amides via Achiral Chromatography IF: 2,683
  Autorzy:
  A. Wzorek, A. Sato, J. Drabowicz, V. A. Soloshonok
  Czasopismo:
  Israel Journal of Chemistry (rok: 2016, tom: 56, strony: 977– 989), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/ijch.201600077 - link do publikacji
 5. Self-disproportionation of enantiomers (SDE) of chiral sulfoxides, amides and thioamides via achiral chromatography IF: 1,177
  Autorzy:
  J. Drabowicz, A. Jasaik, A. Wzorek, A. Sato, V.A. Soloshonok
  Czasopismo:
  ARKIVOC (rok: 2017, tom: II, strony: 557-585), Wydawca: Arkat USA, Inc
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3998/ark.5550190.0018.200 - link do publikacji
 6. 1-(Acylamino)alkylphosphonic Acids—Alkaline Deacylation IF: 3,06
  Autorzy:
  M. Cypryk, J. Drabowicz, B. Gostynski, M. H. Kudzin, Z. H. Kudzin, P. Urbaniak
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2018, tom: 23, strony: 853-870), Wydawca: MPDI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules23040859 - link do publikacji
 7. Continuous Flow Synthesis of 2,2'-diselenobis(benzoic acid) and Derivatives IF: 3,465
  Autorzy:
  F. Begini, D. Krasowska, A. Jasiak, J. Drabowicz, C. Santi, L. Sancineto
  Czasopismo:
  Reaction Chemistry & Engineering (rok: 2020, tom: 5, strony: 641-644), Wydawca: Royal Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0re00012d - link do publikacji
 8. High‐performance liquid chromatographic enantioseparation of N‐aryl‐thioureidoalkylphosphonates and thiourylenedi(alkylphosphonates) on polysaccharide‐ based chiral stationary phases IF: 1,956
  Autorzy:
  J. Drabowicz, M. H. Kudzin, Z. H. Kudzin, P. Pokora- Sobczak
  Czasopismo:
  Chirality (rok: 2018, tom: 30, strony: 131-140), Wydawca: Wiley Periodicals, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chir.22794 - link do publikacji
 9. Synthesis of optically active tertiary phosphine oxides: A historical overview and the latest advances IF: 1,137
  Autorzy:
  J. Chrzanowski, D. Krasowska, J. Drabowicz
  Czasopismo:
  Heteroatom Chemistry (rok: 2018, tom: 29, strony: 44937), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/hc.21476 - link do publikacji
 10. Chiral sulfoxides: advances in asymmetric synthesis and problems with the accurate determination of the stereochemical outcome IF: 38,618
  Autorzy:
  J. Han, V. A. Soloshonok, K. D. Klika ,J. Drabowicz, A. Wzorek
  Czasopismo:
  Chem. Soc. Rev (rok: 2018, tom: 47, strony: 1307-1350), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6cs00703a - link do publikacji
 11. Stereochemistry of organic sulfur compounds: More than 100 years of history, current state and further challenges IF: 0,723
  Autorzy:
  J. Drabowicz
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements (rok: 2017, tom: 192, strony: 145-148), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2016.1252366 - link do publikacji
 12. Optically Active Selenoxides: Structural and Synthetic Aspects IF: 2,365
  Autorzy:
  D. Krasowska, L. Sancineto, M. Deska, J. Drabowicz
  Czasopismo:
  Symmetry (rok: 2020, tom: 12, strony: 44950), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/sym12030349 - link do publikacji
 13. Selected heterocycles with a stereogenic sulfur or phosphorus atombased on a phenol residue containing a chiral auxiliary IF: 0,723
  Autorzy:
  D. Krasowska, J. Chrzanowski, A. Jasiak, J. Drabowicz
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements (rok: 2017, tom: 192, strony: 585-588), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2017.1295048 - link do publikacji
 14. Solvent-Free Michaelis−Arbuzov Rearrangement under Flow Conditions IF: 4,169
  Autorzy:
  A. Jasiak, G. Mielniczak, K. Owsianik, M. Koprowski, D. Krasowska, J. Drabowicz
  Czasopismo:
  J. Org. Chem (rok: 2019, tom: 84, strony: 2619-2625), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.joc.8b03053 - link do publikacji
 1. Efficient, catalyst-free condensation of sulfinyl chlorides with alcohols under flow
  Autorzy:
  A.Jasiak, Y. Mertens, G. Mielniczak, C. Stevens, J. Drabowicz
  Konferencja:
  Chemistry Beyond Nature (rok: 2018, ), Wydawca: Cursiva (www.cursiva.pl)
  Data:
  konferencja June 21-22
  Status:
  Opublikowana
 2. Selected Chiral and Achiral Organosulfur Compounds as Stereochemical Models and/or Auxiliaries in Asymmetric Synthesis and the Chemistry of New Materials
  Autorzy:
  D. Krasowska, B. Dudziński, A. Zając, P. Pokora-Sobczak, A. Jasiak, E. Krawczyk- Sójka, B. Bujnicki, M. Mikina, G. Mielniczak, Y. Mertens, Ch. V. Stevens, J. Drabowicz
  Konferencja:
  28th International Symposium on the Organic Chemistry of Sufur (ISOCS-28) (rok: 2018, ), Wydawca: Tokyo Institute of Technology
  Data:
  konferencja August 26-31
  Status:
  Opublikowana
 3. Stereochemiczne aspekty przemian wybranych reakcji związków siarko- i fosforoorganicznych: porównanie procesów przepływowych i batchowych
  Autorzy:
  G. Mielniczak, A. Jasiak, M. Koprowski, K. Owsianik, J. Drabowicz
  Konferencja:
  IX Seminarium "Postepy w syntezie związków nieracemicznych (rok: 2018, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 17-21 października
  Status:
  Opublikowana
 4. Procesy przepływowe w chemii chiralnych i achiralnych zwiazków heteroorganicznych
  Autorzy:
  E. Krawczyk, D. Krasowska, M. Koprowski, K. Owsianik, J. Drabowicz
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września
  Status:
  Opublikowana
 5. Efficient and catalyst-free condensation of sulfinyl chlorides and alcohols using continuous flow
  Autorzy:
  Ewa Krawczyk-Sójka, K.Owsianik, M. Koprowski1, D. Krasowska1, A. Jasiak, G. Mielniczak, J. Drabowicz
  Konferencja:
  XIX INTERNATIONAL SYMPOSIUM "ADVANCES IN THE CHEMISTRY OF HETEROORGANIC COMPOUNDS" (rok: 2016, ), Wydawca: Łódź Branch, Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 25 listopada
  Status:
  Opublikowana
 6. Jubileusz Profesora Mariana Mikołajczyka oraz Związki ze stereogenicznym heteroatome: od modeli stereochemicznych do chiralnych substancji pomocniczych
  Autorzy:
  J. Drabowicz
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy PTChem, Wrocław (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-22 września
  Status:
  Opublikowana
 7. Reakcja tlenków drugorzędowych fosfin z CCl4 w warunkach przepływowych
  Autorzy:
  A. Jasiak, G. Mielniczak, D. Krasowska, P. L. Povalarapu, J. Drabowicz
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Selected Compounds Containing a Stereogenic Phosphorus Atom as Chiral Ionic Liquids, Ligands and/or Organocatalysts
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Krasowska, J. Chrzanowski, P. Pokora- Sobczak, G. Mielniczak, A. Jasiak, S. Miroshnychenko
  Konferencja:
  22nd International Conference on Phosphorus Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: Hngarian Chemical Society
  Data:
  konferencja 8-13 July 2018
  Status:
  Opublikowana
 9. The continuous flow processes in organic synthesis
  Autorzy:
  E. Krawczyk, A. Jasiak, G. Mielniczak, M. Koprowski, K. Owsianik, J. Drabowicz
  Konferencja:
  20th International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", and XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds, (rok: 2017, ), Wydawca: Łódź Branch, Polish Chemical Society
  Data:
  konferencja 23-24 listopada
  Status:
  Opublikowana
 10. Procesy przepływowe w syntezie organicznej
  Autorzy:
  E. Krawczyk, A. Jasiak, G. Mielniczak, M. Koprowski, K Owsianik, J.Drabowicz
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy PTChem, Wrocław 17-22 września 2017, S01P79 (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17-22 września
  Status:
  Opublikowana
 1. 12.21. Compounds Containing a Spiro Phosphorus Atom
  Autorzy:
  J. Drabowicza, R. Karpowicz, D. Krasowska, L. Sancinetoa, Ch. V.Stevens
  Książka:
  Comprehensive Heterocyclic Chemistry IV (rok: 2022, tom: 12, strony: 633-740), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 2. 12.12-Bicyclic Systems With Bridgehead (Ring Junction): Phosphorus, Arsenic, Antimony or Bismuth Atoms
  Autorzy:
  J. Drabowicza, R. Karpowicz, D. Krasowska, Ch. V.Stevens
  Książka:
  Comprehensive Heterocyclic Chemistry IV (rok: 2022, tom: 12, strony: 367-412), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 3. Heterocycles Incorporating a Pentacoordinated, Hypervalent Phosphorus Atom
  Autorzy:
  D. Krasowska, P. Pokora- Sobczak, A. Jasiak, J. Drabowicz
  Książka:
  Advances in Heterocyclic Chemistry (rok: 2018, tom: 124, strony: 175-231), Wydawca: Elsevier Inc.
  Status:
  Opublikowana