Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Między zachodem a wschodem. Dynamika przemian społeczno-osadniczych od Karpat Wschodnich po Wyżynę Naddnieprzańską w IV i początkach III tys. BC.

2014/15/B/HS3/02486

Słowa kluczowe:

kultura pucharów lejkowatych kultura trypolska kultura badeńska C2 synkretyzm analiza sieciowa model demograficzny zmiany klimatyczne zmiany kulturowe

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

woj. podkarpackie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Rybicka 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 391 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-09

Zakończenie projektu: 2019-07-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Wstepne informacje o badaniach nad kultura pucharów lejkowatych w Winnikach, stanowisko Lisiwka, koło Lwowa przeprowadzonych w 2016 roku
  Autorzy:
  M. Rybicka, A. Hawinskyj, N. Biłas, D. Król, G. Sirbu
  Czasopismo:
  Naukowi studii (rok: 2017, tom: 10, strony: 21-38), Wydawca: Historyczno-Krajoznawcze Muzeum w Winnikach i Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowana
 2. Контакты населения восточной и юго-восточной групп культуры воронковидных кубков с населением трипольской культуры. IF: 0,308
  Autorzy:
  M.Rybicka
  Czasopismo:
  Stratumplus no2 (rok: 2020, tom: no2, strony: 297-316), Wydawca: Petersburg-Kiszyniów-Odessa-Bukareszt
  Status:
  Opublikowana
 3. Animal remains from the late Eneolithic settlement of Gordinesti II -Stinnce goala (Edinet district)
  Autorzy:
  Roman Croitor, Ghenadie Sirbu
  Czasopismo:
  Revista Archaeologica (rok: 2017, tom: Kiszyniów, strony: 215-219), Wydawca: Institutul patrimoniuli Cultural
  Status:
  Opublikowana
 4. NEW RADIOCARBON DATES FOR STAGE CII TRIPOLYE CULTURE, NORTHERN MOLDOVA
  Autorzy:
  Małgorzata Rybicka, Ghenadie Sîrbu, Dariusz Król, Viaceslav Bicbaev
  Czasopismo:
  Baltic-Pontic Studies (rok: 2020, tom: 24, strony: 87-103), Wydawca: Instytut Archeologii UAM Poznań
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/bps-2020-0004 - link do publikacji
 5. SECOND HALF OF THE 4TH MILLENNIUM BC: TIME OF CHANGES IN THE TRIPOLYE AND FUNNEL BEAKER CULTURES
  Autorzy:
  M. Rybicka
  Czasopismo:
  Baltic-Pontic Studies (rok: 2020, tom: 24, strony: 27-61), Wydawca: Instytut Archeologii UAM Poznań
  Status:
  Opublikowana
 6. THE LATE ENEOLITHIC GROUPS IN THE DNIESTER-PRUT INTERFLUVE: SOME QUESTIONTS AND CHRONOLOGY
  Autorzy:
  Ghenadie Sîrbu*, Dariusz Król**, Serghei Heghea***
  Czasopismo:
  Baltic-Pontic Studies (rok: 2020, tom: 24, strony: 104-139), Wydawca: Instytut Archeologii UAM Poznań
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/bps-2020-0005 - link do publikacji
 7. The absolute chronology of Late Tripolye sites: a regional approach
  Autorzy:
  Aleksandr Diachenko, Thomas K. Harper
  Czasopismo:
  Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2016, tom: 68, strony: 81-105), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 8. Cultural and settlement changes in the second half of the 4th Millennium BC in the area between the Bug, Dniestr and Prut rivers IF: 0,56
  Autorzy:
  M. Rybicka
  Czasopismo:
  Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2020, tom: 72/1, strony: 63-86), Wydawca: IAIE PAN Kraków
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/SA/72.2020.1.004 - link do publikacji
 9. Ceramika kultury pucharów lejkowatych w kontekście grupy Brynzeny kultury trypolskiej na przykładzie osiedli w Brynzenach Cygance i Żwańcu
  Autorzy:
  V. Bicbaev, O Jakubenko, M. Rybicka, D. Verteletskyi
  Czasopismo:
  Materiały i Sprawozdania Ośrodka Rzeszowskiego (rok: 2017, tom: 38, strony: brak), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/misroa.2017.38.1 - link do publikacji
 10. Some results of the Geophisical Investigation of the Late Eneolithic Settlement of the Gordinesti II-Stinca goala, Edinet district, Republic of Moldova
  Autorzy:
  M.M. Przybyła, G. Sirbu, M. Rybicka, D. Król, L. Sirbu
  Czasopismo:
  Analecta Archaeoligica Ressoviensis (rok: 2017, tom: 12, strony: brak), Wydawca: Instytut Archeologii UR
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/anares.2017.12.4 - link do publikacji
 11. НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ ОТНОСИТЕЛЬНО ХРОНОЛОГИИ ПОЗДНЕЭНЕОЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ГОРДИНЕШТЬ В ПРУТО-ДНЕСТРОВСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ
  Autorzy:
  G. Sirbu
  Czasopismo:
  Наукові Сtудії (rok: 2016, tom: 9, strony: 108-121), Wydawca: Ісtорико-краєзиавчий музей м. Винники
  Status:
  Opublikowana
 12. Chronology of the Funnel Beaker Settlement in Western Ukraine in the Context of Radiocarbon Dating
  Autorzy:
  M. Rybicka
  Czasopismo:
  Archaeologia Polona (rok: 2019, tom: 57, strony: 103-118), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/APa57.2019.007 - link do publikacji
 13. Nowi pamiatki tripolskoi kulturi z piwniczno-zahodnowo kraju Mizockowo krazku na Wołynskoj Wysoczini
  Autorzy:
  Dmytro Verteletskyi, Andrej Bardecki
  Czasopismo:
  Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (rok: 2017, tom: 38, strony: brak), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/misroa.2017.38.13 - link do publikacji
 14. Swieciechów Flint and the Trans-regional Interactions of the Funnel Beaker Populations
  Autorzy:
  Aleksandr Diachenko, Małgorzata Rybicka
  Czasopismo:
  Sprawozdania Archeologiczne (rok: 2018, tom: 70, strony: 119-137), Wydawca: instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/SA70.2018.006 - link do publikacji
 1. monografia
  Autorzy:
  Małgorzata Rybicka, Andrej Hawinskyj, Wojciech Pasterkiewicz
  Książka:
  Leżnica, stanowisko Czub - osiedle kultury pucharów lejkowatych na zachodnim Wołyniu z analiza zabytków krzemiennych autorstwa Witalija Konopli (rok: 2019, tom: brak, strony: 1-149), Wydawca: Uniwersytet Rzeszowski
  Status:
  Opublikowana
 2. Praca składa się z trzynastu rozdziałów przedstawiających źródła i wstępne wnioski
  Autorzy:
  pod redakcją A. Diachenko, M. Rybicka, D. Król, G. Sirbu
  Książka:
  Between the East and the West. Dynamic of Social Changes from the Eastern Carpathians to the Dnieper in the 4th –beginning of 3rd Millennium BC (Preliminary study) (rok: 2019, tom: brak, strony: 1-263), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. I. Wschodni rejon zachodniego Wołynia -strefa wielokulturowych kontaktów społecznych; 2. Płoszczadki z osiedli trypolskich w Nowomalinie-Podobanka i Kurganach-Dubowa; 3. Ceramika z osiedla Nowomalin-Podobanka; 4. Póxnotrypolska ceramika z osiedla Kurgany-Dubowa; Ceramika o zachodniej lub południowo-zachodniej afiliacji; 6. Krytyka datowań radiowęglowych; Późna kultura trypolska na zachodnim Wołyniu; 7. Kościany sztylet z Kurganów-Dubowa; Analizy paleobotaniczne osiedla Kurgany-Dubowa, Bibliografia
  Autorzy:
  A. Diaczenko, D. Król, A. Kyrylenko, M. Rybicka. D. Werteletski z aneksami W. Pankowskiego i G. Paszkiewicz
  Książka:
  Nowomalin-Podobanka i Kurgany-Dubowa. Osiedla kultury trypolskiej na zachodnim Wołyniu (rok: 2016, tom: I, strony: 165), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. monografia
  Autorzy:
  Małgorzata Rybicka
  Książka:
  Kultura trypolska-kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia (rok: 2017, tom: CAR, tomus 37, strony: 172), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Oficyna Wydawnicza Zimowit
  Status:
  Opublikowana