Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dwufazowy wodno-organiczny proces produkcji 2-fenyloetanolu, włączający technikę wysokiego ciśnienia.

2014/15/B/ST5/00136

Słowa kluczowe:

Ekstrakcja rozpuszczalniki organiczne ciecze jonowe DES Równowagi fazowe Wysokociśnieniowa równowaga ciecz-ciało stałe Charakterystyka fizykochemiczna

Deskryptory:

 • ST5_7: Ciecze jonowe
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Urszula Domańska-Żelazna 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 387 050 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-22

Zakończenie projektu: 2018-01-21

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Gęstościomierz do pomiaru gęstości w podwyższonych ciśnieniach. Za kwotę 90 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Designing eutectic mixtures for the extraction of 2-phenylethanol (PEA) from aqueous phase. IF: 2,473
  Autorzy:
  Domańska, U., Więckowski, M., Okuniewska, P.
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2017, tom: 447, strony: 84-94), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2017.05.014 - link do publikacji
 2. Extraction of 2-Phenylethanol (PEA) from aqueous solution using ionic liquids: synthesis, phase equilibrium investigation, selectivity in separation and thermodynamic models IF: 3,177
  Autorzy:
  Domańska, U., Okuniewska, P., Paduszyński, K., Królikowska, M., Zawadzki, M., Więckowski, M.
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2017, tom: 121, strony: 7689-7698), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.7b04294 - link do publikacji
 3. Phase Equilibrium Investigation on 2-Phenylethanol in Binary and Ternary Systems: Influence of High Pressure on Density and Solid-liquid Equilibrium IF: 3,177
  Autorzy:
  Domanska, U. Królikowski. M., Wlazło, M., Więckowski, M.
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2018, tom: 122, strony: 6188-6197), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpch.8b02500 - link do publikacji
 4. Separation of 2-phenylethanol from water by liquid-liquid extraction with ionic liquids - new experimental data and modelling with modern thermodynamic tools. IF: 2,567
  Autorzy:
  Domańska, U. Paduszyński, K., Królikowski, M., Wróblewska, A.,
  Czasopismo:
  Ind. Eng. Chem. Res. (rok: 2016, tom: 55, strony: 5736-5747), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jecr.6b00375. - link do publikacji
 5. Phase equilibrium in binary systems of ionic liquids, or deep eutectic solvents with 2-phenylethanol (PEA), or water. IF: 1,846
  Autorzy:
  Domańska, U. Okuniewska, P. Markowska, A.
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2016, tom: 424, strony: 68-78), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 6. Produkcja 2-fenyloetanolu (PEA) przez drożdże z ekstrakcją in situ przy pomocy cieczy jonowych IF: 0,5
  Autorzy:
  Okuniewska, P., Domańska-Żelazna, U., Pobudkowska, A., Mierzejewska, J.
  Czasopismo:
  CHEMIK (rok: 2016, tom: 70, strony: 491-496), Wydawca: Science.technique
  Status:
  Opublikowana
 7. Phase equilibrium investigation with ionic liquids and selectivity in separation of 2-phenylethanol from water. IF: 2,196
  Autorzy:
  Domańska, U., Królikowski, M., Zawadzki, M., Wróblewska, A.
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2016, tom: 102, strony: 357-366), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2016.07.025 - link do publikacji
 8. Extraction of 2-phenylethanol (PEA) from aqueous phases using tetracyanoborate-based ionic liquids. IF: 2,74
  Autorzy:
  33.Królikowski, M., Pachla, J., Ramjugernath, D., Naidoo, P. Domańska, U.
  Czasopismo:
  J. Mol. Liq. (rok: 2016, tom: 224, strony: 1124-1130), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 9. Separation of 2-phenylethanol (PEA) from water using ionic liquids. IF: 1,846
  Autorzy:
  Domańska, U., Okuniewska, P., Królikowski, M.
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2016, tom: 423, strony: 109-119), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2016.04.022 - link do publikacji
 10. Recovery of 2-phenylethanol from aqueous solutions of biosynthesis using ionic liquids. IF: 3,359
  Autorzy:
  Okuniewska, P., Domańska, U., Więckowski, J., Mierzejewska, J.,
  Czasopismo:
  Sep. Pur. Tech. (rok: 2017, tom: 188, strony: 530-538), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.seppur.2017.07.071 - link do publikacji
 11. COSMO-RS screening for ionic liquid to be applied in extraction of 2-phenylethanol from aqueous solutions IF: 2,74
  Autorzy:
  Paduszyński, K.
  Czasopismo:
  J. Mol. Liq. (rok: 2018, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona