Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dwufazowy wodno-organiczny proces produkcji 2-fenyloetanolu, włączający technikę wysokiego ciśnienia.

2014/15/B/ST5/00136

Słowa kluczowe:

Ekstrakcja rozpuszczalniki organiczne ciecze jonowe DES Równowagi fazowe Wysokociśnieniowa równowaga ciecz-ciało stałe Charakterystyka fizykochemiczna

Deskryptory:

  • ST5_7: Ciecze jonowe
  • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Urszula Domańska-Żelazna 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 387 050 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-22

Zakończenie projektu: 2018-01-21

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Gęstościomierz do pomiaru gęstości w podwyższonych ciśnieniach. Za kwotę 90 000 PLN