Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie nowej zintegrowanej metody wyznaczania charakterystyk technologicznej plastyczności materiałów porowatych dla modelowania i symulacji komputerowej procesów ich konsolidacji

2014/15/B/ST8/00086

Słowa kluczowe:

materiały porowate modelowanie wieloskalowe cyfrowa reprezentacja materiału

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Łukasz Madej 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 598 625 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-08

Zakończenie projektu: 2018-10-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Application of systematic scanning and variance analysis method to evaluation of pores arrangement in sintered steel IF: 3,327
  Autorzy:
  Roskosz S., Chrapoński J., Madej L.,
  Czasopismo:
  Measurement (rok: 2021, tom: 168, 108325, strony: 44935), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.measurement.2020.108325 - link do publikacji
 2. Application of the GTN model to numerical simulation of Distaloy AB sinters behaviour under complex loading conditions IF: 0,625
  Autorzy:
  Madej L., Perzynski K., Skladzien M., Tkocz M., Rosiak M., Grosman F.,
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2018, tom: 63, strony: 1937-1942), Wydawca: Electronic Library Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/amm.2018.125127 - link do publikacji
 3. Digital material representation model of porous microstructure based on 3D reconstruction algorithm IF: 0,625
  Autorzy:
  Ł. MADEJ, M. Mojżeszko, J. Chrapoński, S. Roskosz, J. Cwajna
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2017, tom: 62, nr 2, strony: 563-569), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2017-0083 - link do publikacji
 4. Digital/virtual microstructures in application to metals engineering : a review IF: 2,216
  Autorzy:
  Łukasz Madej
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2017, tom: 17, strony: 839 - 854), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.acme.2017.03.002 - link do publikacji
 5. Wpływ warunków ściskania z równoczesnym ściskaniem na proces zagęszczania spieków.
  Autorzy:
  Marek TKOCZ, Mariusz ROSIAK
  Czasopismo:
  Hutnik - Wiadomości Hutnicze (rok: 2017, tom: 84, nr 8, strony: 400 - 402), Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicmych SIGMA NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/24.2017.8.30 - link do publikacji
 6. Experimental and numerical two- and three dimensional investigation of porosity morphology of the sintered metallic material IF: 2,763
  Autorzy:
  Madej L., Legwand A., Mojzeszko M., Chraponski J., Roskosz S., Cwajna J.,
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2018, tom: 18, strony: 1520-1534), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.acme.2018.06.007 - link do publikacji
 7. The 2D characterization of pores shapes in sintered material before and after deformation
  Autorzy:
  Chrapoński J., Roskosz S., Madej L.,
  Czasopismo:
  Inżynieria Materiałowa (rok: 2019, tom: 230, strony: 98-101), Wydawca: Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/28.2019.4.3 - link do publikacji
 8. Digital materiał representation approach in application to modellingheterogenous metallic microstructure behavior under loading conditions.
  Autorzy:
  Łukasz MADEJ, Adam LEGWAND, Konrad PERZYŃSKI, Stanisław ROSKOSZ, Jacek CHRAPOŃSK, Jan CWAJNA
  Czasopismo:
  Hutnik - Wiadomości Hutnicze (rok: 2017, tom: 84, nr 8, strony: 287 - 289), Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicmych SIGMA NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/24.2017.8.1 - link do publikacji
 9. Opracowanie modelu cyfrowej reprezentacji mikrostruktury spieków na bazie trójwymiarowej rekonstrukcji zdjęć zgładów metalograficznych
  Autorzy:
  M. Mojżeszko, L. Madej
  Czasopismo:
  Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego (rok: 2017, tom: 34, strony: 165-172), Wydawca: Stowarzyszenie "Studenckie Towarzystwo Naukowe"
  Status:
  Opublikowana
 1. CA/MC based generators of 3D microstructures of porous metallic materials.
  Autorzy:
  Adam LEGWAND, Konrad PERZYŃSKI, Łukasz MADEJ
  Konferencja:
  XXIV International Conference on Computer Methods in Materials Technology, KomPlasTech 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology ; Silesian University of Technology.
  Data:
  konferencja 15 - 18 January 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Development of digital material representation model for porous metallic microstructures
  Autorzy:
  Lukasz Madej, Adam Legwand, Kamil Pasternak, Konrad Perzynski
  Konferencja:
  The 12th International Conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes NUMIFORM 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: University of Technology of Troyes, France
  Data:
  konferencja 04 - 07.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Numerical evaluation of influence of porosity shapes on material response under loading conditions.
  Autorzy:
  Adam LEGWAND, Konrad PERZYŃSKI, Łukasz MADEJ
  Konferencja:
  International PhD Seminar Kraków - Dresden – Warsaw (rok: 2017, ), Wydawca: AGH University of Science and Technology
  Data:
  konferencja 29 November–1 December 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Discrete modelling techniques in application to generation of 3D synthetic microstructures of porous metallic materials.
  Autorzy:
  Łukasz MADEJ, Adam LEGWAND, Mateusz MOJŻESZKO, Konrad PERZYŃSKI
  Konferencja:
  International Conference on the Technology of Plasticity, ICTP 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier - Procedia Engineering
  Data:
  konferencja 17 - 22 September 2017
  Status:
  Opublikowana