Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola dioksygenaz zależnych od żelaza i oksoglutaranu w odpowiedzi Arabidopsis thaliana na stresy środowiskowe oraz w regulacji homeostazy żelaza

2014/15/B/NZ2/01073

Słowa kluczowe:

genomika funkcjonalna transkryptomika metabolity wtórne dioksygenazy stres środowiskowy homeostaza żelaza Arabidopsis thaliana

Deskryptory:

  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
  • NZ2_4: Metabolomika
  • NZ8_4: Różnorodność biologiczna

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Ihnatowicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 851 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-13

Zakończenie projektu: 2020-02-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony