Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad sorpcją i mechanizmem wiązania analogów pierwiastków promieniotwórczych przez chloryty w środowisku wód podziemnych

2014/15/B/ST10/02281

Słowa kluczowe:

chloryty sorpcja kinetyka sorpcji jony cezu strontu i europu podatność na uwalnianie sekwencyjna ekstracja metodą BRC

Deskryptory:

 • ST10_4: Geochemia
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Monika Fabiańska 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 803 903 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-17

Zakończenie projektu: 2019-07-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Młyn planetarny jednostanowiskowy wraz z akcesoriami. Za kwotę 90 000 PLN
 2. Spektrometr FT-IR z wyposażeniem. Za kwotę 200 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Adsorption of Eu(III) onto bentonite and phyllite: A comparative study. IF: 3,931
  Autorzy:
  Kyzioł-Komosinska J., Janeczek J., Krzykawski T., Fabiańska M.J., Matuszewska A., Dzieniszewska A., Teper E., Pająk M., Sawicka N.
  Czasopismo:
  Applied Clay Science (rok: 2019, tom: 183, strony: 105330), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.clay.2019.105330 - link do publikacji
 2. Ancylite-(Ce) from quartz-calcite-chlorite veins in phyllite of the Opava Mountains (SW Poland) IF: 1,188
  Autorzy:
  Janusz JANECZEK, Krzysztof SZOPA, Monika FABIAŃSKA
  Czasopismo:
  Geological Quarterly (rok: 2020, tom: 64 (3), strony: 801–806), Wydawca: Polish Geological Institute-National Research Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/gq.1550 - link do publikacji
 3. Mineralogy and organic geochemistry of phyllite from the Dewon–Pokrzywna deposit, the Opava Mountains (SW Poland) IF: 1,129
  Autorzy:
  Natalia SAWICKA, Janusz JANECZEK, Monika FABIAŃSKA, Krzysztof BAHRANOWSKI, Tomasz KRZYKAWSKI and Aniela MATUSZEWSKA
  Czasopismo:
  Geological Quarterly (rok: 2018, tom: 62(4), strony: 817–828), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7306/gq.1439 - link do publikacji
 1. Infrared techniques in the study of phyllites applied as a potential radiowaste barriers
  Autorzy:
  Matuszewska A., Kyzioł-Komosińska J., Fabiańska M.J., Sawicka N.
  Konferencja:
  International Conference on Innovative Applied Energy IAPE'19, Oxford, UK (rok: 2019, ), Wydawca: Corgascience Ltd
  Data:
  konferencja 14-15.03.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Sorption on selected samples of chlorite – bearing rocks of South – Western Poland
  Autorzy:
  T. Krzykawski, J. Kyzioł-Komosińska, N. Sawicka, M. Fabiańska
  Konferencja:
  Goldschmidt 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: European Association of Geochemistry i Geochemical Society
  Data:
  konferencja 13-18.08
  Status:
  Opublikowana
 3. Sorption and kinetics of Eu(III) on bentonite/phyllite barriers
  Autorzy:
  Joanna Kyzioł-Komosińska, Monika Fabiańska, Janusz Janeczek
  Konferencja:
  CAGG-AGH, 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Akademi Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Data:
  konferencja 10-13.09.2019
  Status:
  Opublikowana
 4. Use of the Scanning Electron Microscope (SEM) method to monitor ions of Eu, Cs, Sr sorption process on phyllites and the bentonite
  Autorzy:
  Natalia Sawicka, Ewa Teper, Monika Fabiańska, Joanna Kyzioł-Komosińska
  Konferencja:
  X Geosympozjum Młodych Naukowców, 21 – 23 wrzesień 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Student Government Faculty of Earth Sciences US, Doctoral Scientific Circle FES US
  Data:
  konferencja 21-23.09.2017
  Status:
  Opublikowana